لئونارد شرمن
مترجم: مهدی نیکوئی
برگرفته از کتاب: اگر در جنگِ سگی هستی، گربه شو! :
 استراتژی‌هایی را می‌توان موفق نامید که ارزش‌آفرین بوده، ارزش ایجاد شده را به دست آورده و آن را حفظ کنند. به‌طور کلی، ارزش ایجاد شده هر کسب‌وکاری، به معنای مجموع قیمت بیشتر نسبت به بهای تمام شده‌ای است که مشتریان حاضر به پرداخت آن هستند. در این میان، مزایای رقابتی، باعث می‌شوند که این ارزش‌افزوده بیشتر شده و مشتریان تمایل به پرداخت پولی بیشتر در ازای محصولات و خدمات داشته باشند.