منتخب مقالات مدیریت و بازاریابی هر روز یک مقاله از منابع معتبر علمی در خصوص مدیریت، بازاریابی، تبلیغات، منابع انسانی،برند و استراتژی بخوانید. http://mba-farda.mihanblog.com 2018-11-18T14:21:36+01:00 text/html 2018-11-18T10:07:46+01:00 mba-farda.mihanblog.com بهرام سعدیان برترین مدیران عامل دنیا در سال ۲۰۱۸ http://mba-farda.mihanblog.com/post/2233 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="texttop" vspace="0" src="https://hbr.org/resources/images/article_assets/2015/02/Feb15_05_CEOs.png" alt="" style=" width: 550px; "></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family: Mihan-Iransans;">منبع</span><span dir="LTR" style="font-family: Mihan-Iransans;"></span><span dir="LTR" style="font-family: Mihan-Iransans;"></span><span dir="LTR" style="font-family: Mihan-Iransans;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>: HBR :&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">مترجم: مریم رضایی</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">قوی‌ترین مدیران، توانایی بالایی در تطبیق خود با تغییرات محیطی دارند</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="AR-SA" style="">مجله</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> HBR </span><span lang="AR-SA" style="">رتبه‌بندی سالانه </span><span lang="FA" style="">۱۰۰</span><span lang="AR-SA" style=""> مدیرعامل برتر جهان در سال </span><span lang="FA" style="">۲۰۱۸</span><span lang="AR-SA" style=""> را منتشر کرده و پابلو ایسلا، مدیرعامل غول اسپانیایی ایندیتکس</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> (Inditex)</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، خرده‌فروشی لباس، برای دومین سال متوالی رتبه نخست را به‌دست آورد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="AR-SA" style="">برترین مدیران عامل دنیا در سال 2018</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="AR-SA" style="">در دوران متلاطم و آشفته، ثبات و یکنواختی می‌تواند مزیت مهمی باشد. این ویژگی‌ در مدیران‌عامل زن و مردی که امسال نامشان در رتبه‌بندی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> HBR </span><span lang="AR-SA" style="">آمده، مشهود است. آنها با مجموعه‌ای از نیروهای بیرونی مواجهند: رقبای تیزهوش، مشتریان پرتقاضا، سرمایه‌گذاران تشنه سود و توفان‌های سیاسی و اقتصادی. با همه اینها، شرکت‌های این مدیران‌عامل توانایی چشمگیری در مقاومت کردن در برابر این تحولات از خود نشان داده‌اند. هفتاد مدیر‌عامل از </span><span lang="FA" style="">۱۰۰</span><span lang="AR-SA" style=""> نفر لیست سال گذشته آنقدر عملکرد خوبی داشته‌اند که تمایز خود را در لیست امسال هم تکرار کنند؛ از جمله پابلو ایسلا که رتبه اول سال گذشته خود را امسال هم حفظ کرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR"><o:p><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><br></p> <br> text/html 2018-11-14T06:51:10+01:00 mba-farda.mihanblog.com بهرام سعدیان چگونه برای تهدید‌های «نامتقارن» پیش‌بینی‌نشده آماده می‌شوید؟ http://mba-farda.mihanblog.com/post/2232 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="texttop" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRHnJVl_2dMFVwI0aLJ0Su_-b_u-L3z5jruOn93bccZmGC_3ypEJA" alt=""></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><i><font face="Mihan-Iransans"><span lang="AR-SA">منبع</span></font><span dir="LTR" style="font-family: Mihan-Iransans;">strategy-business :&nbsp;</span></i></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans"><b><i><span lang="AR-SA" style="">نویسنده:</span><span dir="LTR">Paul Wolfowitz<o:p></o:p></span></i></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR"><font face="Mihan-Iransans"><b><i>Kristin Rivera<o:p></o:p></i></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans"><b><i><span lang="AR-SA" style="">مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></i></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">برنامه‌ریزی برای اتفاقات غیرمنتظره</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family: Mihan-Iransans;">معمولا برنامه‌ریزی بحران بر صدمات و شوک‌های بالقوه خاص تمرکز دارد. اما شما چگونه خودتان را برای یک تهدید «نامتقارن» پیش‌بینی ‌نشده آماده می‌کنید؛ تهدیدی که هیچ کتاب قانونی برای پیروی ندارد. اگر شما یک مدیر دولتی یا تجاری هستید، احتمالا میزان زیادی از زمان خود را صرف پیش‌بینی تهدیدها و آماده‌سازی برای مقابله با آنها می‌کنید</span><span dir="LTR" style="font-family: Mihan-Iransans;"></span><span dir="LTR" style="font-family: Mihan-Iransans;"></span><span dir="LTR" style="font-family: Mihan-Iransans;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="AR-SA" style="">برنامه‌ریزی برای اتفاقات غیرمنتظره</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans"><span dir="LTR">(</span><span lang="AR-SA" style="">در یک تحقیق مرکز مشاوره</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> PwC </span><span lang="AR-SA" style="">در سال </span><span lang="FA" style="">۲۰۱۸</span><span lang="AR-SA" style=""> در میان مدیران اجرایی برای مدیریت بحران، </span><span lang="FA" style="">۷۳</span><span lang="AR-SA" style=""> درصد از افراد اعلام کردند که انتظار دارند طی </span><span lang="FA" style="">۳</span><span lang="AR-SA" style=""> سال آینده حداقل یک بحران را تجربه کنند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.) </span><span lang="AR-SA" style="">همان‌طور که می‌دانید، مقابله با یک بحران آسان‌تر و ارزان‌تر از تلاش برای درست کردن خرابی‌های پس از رخ دادن آن است. با وجود همه زمان و پولی که صرف جلوگیری از بحران شده است، شرکت‌ها و جوامع هنوز هم با حوادث وحشتناکی غافلگیر می‌شوند که گاهی به واسطه یک غفلت روی می‌دهند. به‌عنوان مثال، به عواملی که بر آمادگی برای دو اتفاق شناخته‌شده در دهه اخیر تاثیر گذاشته‌اند توجه کنید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR"><o:p><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></o:p></span><span dir="LTR"><o:p><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></o:p></span><span style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;</span></p> text/html 2018-11-12T12:10:02+01:00 mba-farda.mihanblog.com بهرام سعدیان نگاهی به استراتژی‌های موفق شرکت آدیداس http://mba-farda.mihanblog.com/post/2231 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><img hspace="0" border="0" align="texttop" vspace="0" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxITEhUTEhIVFhUVFxUSFRUVFRUVFhUVFxUWFxUVFRUYHSggGBolGxUVITEhJSkrLi4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OFxAQGC0fHx8tLS0rLSstLS0tLSstLS0tLSstLS0tNy0tKy0tKy0tLS0tLS0tLS0tLS0rLS0rLS0tLf/AABEIALIBGwMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAEAgMFBgcBAAj/xABCEAABAwIEAwYEAgcHAwUAAAABAAIDBBEFEiExBkFRBxMiYXGRMoGhsVLBFCNCcrLh8GJzgpKi0fEWM8MVJDSzwv/EABgBAAMBAQAAAAAAAAAAAAAAAAABAgME/8QAIxEBAQACAgMAAQUBAAAAAAAAAAECESExAxJBURMiMmFxBP/aAAwDAQACEQMRAD8AyMBKASsqUGoBGVdypzKvZUAiyOwabJMw+dkLlXWi2vTVAbNhth4gd2/ldZJj7f18v75+uq0/g60rGk66WVN44wgQ1Bts4ZvqioxWbs7rnNw+Rg6ut80zPheg9AiezCG9NILX8Z+wQXaA98UrMuZunK9vonrcEvIePAe8kY23O6D4qwjJJlLiDlHVS3BNTI+oYM+bqFe+JOG2TeIjxAbpSanIzvPCpUdM6hhhfC8kylua+u7blWaCkMszM0hIy3c3rso3CKxs0scDm6w7+o8KvtHSMabhoBTxyl6Rr8vUtKxmjWgKN4giBLf65KedGm30jXEFwvbZOqkVCgwZj2ucWkm6TS8LPebuaGjpubKS4q4ypMPs1/ikO0bN/Vx5fdVGXtZlzeGnjyXAuXuuNNQ7Tf0U7kXMGg0OBxsblA0RdPhsTPhYB8gqrhXaNTyNBka5l9Mzf1jL+o1+iskWNQOYHska9p2LTcH+uiU18Fmu0gGgcly6hpsd08DCfooCvxetd8Aa0fMlUm5RdnSAbkIKqxmFl8zx7qm1EM7mWkkJJ87D6Ic4flhPiF+vzREe6z1HFTA0uYCR7fdVKs47qH37trWgczcrldGxsYYZALjqoKIU7GkGUXKafep79Okma10jiT9EG5vjHkEXRwhrABqm4Y7vJWe2+PRqobooR4vdT9a3wqGkYhQdkalcNjQcbFL4bHolTggDVNVHp1H5J9gXZY9FKwtIwAoksC5Tx7pwpBiIanGNXrJxgWrInIvZE7lSg1AM5F3Ingxd7tAXrs4xVkcb2v3Go9FzjypZUZHM5Xv8wqrgjiJLD9rRaRg/A3exBz5CL66J/EfUN2e4xHTNcyQ2u4nXzAVur8ToZ3Avcx1utlXeJ+z50ULpI5CS0XsRv81mslNUt6o3rseu21YHg9M6cS01gRo622vkrr+i33KynsXq3AzCU2N22B6WWj13ElPF8Ujb9L6+yCvHYqlwmKMlzWAE7kDUo0BUit7QYhpGxzj6WH1UPV8XVj/hYGDrYuKNwbjTXzNG5CrfF3GEVJTve1zXS2yxsvu87X8hqT5ArNK3Gp3OIlkf6XsPYKDqGCasp4jq0+Nw63PP5NPupuasebp2loaqscZmNBc85jK8Elzr3u0k6a9LJqbB6uA/raUvZsHRglw6aA5T6ELWaCEDQCwHIchyRsjRbQLCeS123xyMJxJ2Vwv30XQyRuZr5kXCO4Y4mkppS0kFslgbfCTs14tsdgfL0C0jGqdrmEOAI53WT8TYe2F92/CTt0Pl0V4Z7Z+Tx6jQ8Q4plZGwgC5/2UJNxXUuIsQFaMCpIqighe9viLN7cxpf6KPo8BaA64ubm35J55XFx2BOLcUmbHHZ9iRrZBSyzmgBu4kuH8Sf4n8RZ4D4PI6qw0tSTSRDut3NFrf2t0Y2/UfFPx/BqlzWODXkW11PkoqhwOUyRhwIBcN1uk8OaIADkoDEKK0sflc/RaWcKn4cEdgB0Fk1Ss3KJkboSuU7LNURui8UbewQD2aqUqzdyEe36pgxHGpShZ4UPCxSNM3RTVw3lN9E9I3RLjZqUuYJGCiCXlTjholBAR+NcG0k0WZhDH8nD8+qzjEcElhJzNJb+IA2/ktZpODHuhEbnkdSCbqz0nDsTYhG4ZgBbxa39Vpz8jCPnMMSgxatxb2eR2MlN4Tvk/ZPp0Wb1FI+N2V7S09CPt1ReD2FEa8WItsa4WJbMNAcrgehC3nhPEAadl+gWD2WsdnVVnpwD+ybKoVWHi6u/wDbvAG4I91nM9Eei0LHIM7APNZVxca1tSWwi7QLp5TZY9rHwdQt/SfEOXupninhxrn95GLG2oGx9VS+zytqnVgZO2wsVrtWNglIWfbIa60TrO0KncF4nhIySWB6ori/Au+cC0HMOip8mCZHgShzRca/zQmRaOIqaCZmdnxDYhVzhbDyKx8hbfJAC31c7z2+Fw91a8QhipoG2JIdYX33F90Rg0LQ1sgGsjACeoa59v4is/JdRv4JvINHxCM7WMLC4jNlOYFzb2u0luU+t1L1OIBkRlcCBb6lwAFvUpVTTsuHPy32GjQT5bXURxQ/9XG1xABex2ug0dcD6BYuzkHXV8j7nuXhutr5bm39i+b6KgcUkSRl+xzAj58votQxLAaeYNe6IFzWkNdmIIDt/XfQ8lR+KaBmUNB0BueZIGvvuqx1KjLdi89k7e9w2IG3gMjNNdA8kX6GxCslXSMj1NkB2VQgULXgWbI5z28vDo0fwqVx7DpJRZmhuPut/jjzmrUVis8LbFzRqpTCHxOY3QW5KLxPAqmUsAyBo+K97/JT2HYQWMa07hK71xE4znkjiKoEUWcDQEfUqBnqBIAQNVba/DWzMyP2KreIUTYn5W7ABVehrlG1DdEp2jUqbUgeaarXclDRH5bleEOqejaltYgzLI0fGywTMTNUa1qSo9ExIlbsn2Dkm5d0jCOGq64BLG59Ug36IC3muF7Jl9U4mwKoLoa8gObI08vht5dU6aWvD7d43a+35LZycrmwG+pul4hgcFQzLIwH7j0PJVWlw2vcf+6B/h/mjP0XEG6CQH/D/NLcHKm8QcKvgJLPEy+nUDz6qC7q4WkzYVWOb4iHeVk0OB3uFyQCeVlNn4VjfyzAwaq39nVSWSOYdnaqcj7Pnc3j2/mut4ElYbxyAHkbFUq8xYqs7a81EYlgzXSd5mINrKCx/B8Qgj7zvswbrbYqsScRVvPX5J3RSVecJw4NqmuB5FXCQeMKqdl1Q6dj3yDxB5bfysFf8g6JYzgqjJItdroWvwvvG2LR81PLoKPWHpWX4A58bo3AWIsPJQtXQOomRMcczTmbm2N7g/YrQC5QPGlGZaZ2UXdGRKBa5IFw8DzLS752SuP7dNMMtZbZ3NXSGZ9i0ut4fECWN2Fm367n0UdxVU18oA7trWNI1sSSbW25fzVowR+XM4fFc3LQCS025cwQGpvFcQgLXENiLuRNO0Pvpby5LGOrmovAMZcYHMkveIWJIIuB5qKdTyVcwjgje+5DXENdZua9szv2RYHU9CmjJFHD3ETQ0POeU8hG2xeSeZcQG/NXzsoe1tPNNb/uSn/K1osP9RTxx3UZ52Re8MoI4ImQxizI2hjR5BFWUeMSba4BSJMTsQMp12W+nL7RKLwUZJXvH7BTEeKPcSAzZMvaJpVDEJM0jj5/bRTFRVShpNhsoF5UZKxuzBb4h5BCVGpRubUn5IF5SUSxLsm06xJR6nZpdEnZJiZolEJGXZMSboqyFkO/kkZgBd0TjWpBCYWXD8HjjZkGyLZQxg3sFmEPHFQGh7gCD09lN8OcQyzyEOFhy1Ws105rfq+MY0dF3M3yUNK93eNA25pdY53ht11T0PZKvkC86YWQzVyY+E+iBsN/1BBmyB4zbWXZccjDg3mVB4XRsOZxAvc6oiKha45juNk9GTxfW3hsB8Vh9VSJ6byV0xuLMGt81E1kDRuR7qMl4OcDVjmPMQaLHxXV8LnE7qj8NOAqLCx05equzJdUY9Jz7NFjyT4kzHG/W7iiIp912KS4KpAanJsbkpynN7oaTEoGA55Y2kbgubf23VZqePoGTNghGdziB3h0ja46NvzOtr7J6tORF46x9NUSd21zmF4dljBcWgtFxYa2v09FWsU4ljOwNxfM0jny8/8AhXykDnSS5rCRjzm6Xe1sgAPSz7IbE+FIJbOl011LfjeTc2bfQbHVc+t5XGR171jvbI6Yz1DyxjSS8gZW75W3sD5XNyr7hWIQ4QQKh5dJIAHRMJdlbrY5b2B1vfc2UZj/ABJT0YdBhzGB+zpR4svWzj8bvoFn00jnOLnEuc43LnElzieZJXRMJP8AWFy2+pqNwcwFtiDYgjUEHUEJNbuzTmsq4K7Q3QMjp5WF7GAMB/aaALCx/wB1pdFxBT1GUxPBP4To4fLn8k7jYzsSjwUHRN8TtOakc6apni7tFJaMYvJaO3XRQF1LcQS/C35qJtos8u2mJh58N+pQtkRL8IQ5chZL0uDUhDufdE0nxKVJHay5zTjQuMbqgPPJTBGg80Q/mm3ckjIcEjL5p14SMqYQjq6iFI6UMGVpI210NirHg1PFkbJG0DMLqq4Rh+SDu3suC69iPNXKmhswAaCy3cP0/NLaVnndO1sou0X5oDEGHR3RV6jxN75Tm2abBK07V6Mll6Z/gPooZ1cnX1vgd6IOZRCYbTzFz3ZvBc6JzEp5GZSw6XsUTgc4ew25kpNZAXEM87o2sTq7JdZnj7i6qmBkItYAArVYoXXaLbBAV3DsTnl5jGY7lRn1w0wsnai9k7XGqmLnEgAAXPmtZY7UqrYJgvc1DnMbYOAvZS2I1gp4pJpDZrAXHz6AeZNgqx6Z5fyqH4q4rZRscAA+Z2rWXsANszzyGu3NZZjHGNXObOmcGg/Aw5W+w3+d1DYviT5pXyPNy+Qk++gHkBb2QUbvutOlSaSdDWubmcSSXb67+qajk1Lydd/mmRsu3TU2fhatbPA+q/aeQJg4taxndsAzAnlYAkk7emtJ4546M94KUlsIJzSC+aXlZp5M+/pvUW1sgidE2RwjeQXxhxDXEbXHt7DoEOwIkkts+lbuaMBq8G639k65th9UnKmRyCpcw3ba/UgH7oz/ANVqHWBmeAOTSWj/AE2QGVee6yAvvDnaDPBYSPMjBuHkuJHk46j6rVuGMbhq2GSF1xezgdHNPRwXzTmurz2PYuYq3uifDOxzbf22AuafYOHzU5FY1bGn3kt0sEK4aJU780hPquSbBYfVwLUnZCSFFTnVA1J0KVVDeZEUbvEgGHRHUQ5+alSYdslsak9E6mCH7Jtw1Txam7IMhy8AlEJLkiTVPC3TwhHsYOiy/DOOpGgZ2305G33U3T9oUO7muA9Afst9Ofa6S0TXDUKOHDUQJLRa+qBp+OaRw+O3qCFKQcRU7tpW/wCYI0ODT8CHVB1uGZWEF1rqe/TWEXDh7rPuKcZcXkE2YNBYqcrpN1D9G9tOLB3PySDizu8zXFlWqnFotADrZJp65rmm5Wd3fqfatHo8QLrHf0TeJ1zwLhM8DytdCNQSLgqfqomncBXq1pLwqWHYlKZTci1lT+1bHnER099D+sfb5hgP+o+y1EUsYubAcyfJfPXE2KfpFTJL+y9xyjo0aMHsAtMYc7RDtx6k/wClOwN0+aYi5eR/JExKlHAF49FwFeB1VAlwskgpb00gnXFcC4FxxsLoBRd9EwAdzufoOi6NTbp/RSyP+EgQpvgW5xCnt+Jx9o3FQryrN2Yw5q4O/BHI/wCzf/0py6Nr8VtSVyZy61mn1Tcp1WCoZco2tOikZRoomrdqAlVRxxGyPoTsosG5UlRu2SUl4zqiGhC0xRbSmTzk0EqRyba7QlAdTZS2lMPfqgMieyRul1yQPy/ErhJwY4W/WXXavhdzm5WWuAunx4e295aY6lVqmDy0ahKqGSW+LRScXC1WNBZFDhqpt4mfVZW5QuEO2eSKMHvHC/RxH0Sp69xtmOb1XccweqOUCN1h0CZdh0zbZmH2KjVt3U6MzuYHZrLjqiMjQWSamje06jdcjp7CxTsL1WvgXExFIGX0etPqJARe6wemaWuG410KnZ8aqtLSmw3vrsOavHUhyLhx1jgpqOQg+OQGNg566Od8gSfZYVbSw+S1huB/prIpZ5JI5rh0ObKYywHMzwW1zWzEEg69LKTx7hmGsFpmiKoGjZGWs8gXtt4h/ZPy6o/Uk4b4+K6Yi19j6kfmiEvH8LfTTmKQagix5OF9HD7W5JkuWsu0WadJXWJvMlxHQpkWUy7dOEptxQHSmJnXdb8IzfPYfVPA2CFp25ifUew1SoEtAAH36rjiuu9NUh7ev8kA1I6+yv3ZLB4qiTkGsYD6kk/whZ+8rUuzalLaJzucshI9G2YPqCs8+ji7hx5bId7tU4dPkEO4rJbr36KKqzqEXK/zUbUS3KlUdzI6lcooP1R1O/VJSfpHIq6jqWTQItr04RyTkvO2suOdYrma4TJ7khCL63RJKjXz2NkA82runIqkXSIcN2RkeHMG5W7ncpq1SRnBagBSsbsU+0eHdIBxKCRfqjTBGRrZQ1RFbW6HFQb7n3QcTxw2B27Wn2TEnDtJ+BqixVHr9U5FUE80GRifD9OLZWi6o/HMrYIhEw2dJck9GDf3OnurxVPsCTsASfQalYpi+KOqJnTHmfCDyaPhA9B9bpyCNa4YqIm0cIMhmhLGhxcWl8LgNQQNcodp1bYa21EtlDrQyZnNcLwyi5c02Ng9/XTR2/XXU4INTc7jn09OilcOx6qht3U72j8JOZn+R1xfz3WeXht6rfHy/wBNS4rwBlXE1lQQJ47mOUaZrbE+1iFjElwSHbhxaR0INirLWcaVcoGZ7SW3scgB1FvTn0VdmFySd3EucfM7lV48Msd7LyZY5a0aanWbJLYx6q88H8HxzU7qmcEgv7mCMOczO/m5zhrlGp018LlrvXLKTakE8kgvWgVvZy67SyVrdPGAxxBPVmZxI05ElP8A/QNIQGl0jXbXL/iPtZY3/owazwZs0lk5JdI2zfUk/wBey0TEOzqnYwkGQ23c03cP8J8JVEqI2sc5rCXNaS1riLFwBsCRyurwzmXSMsLj2ZCaenHOTLirQbcVunD1F3VPFF+BjQf3rXd9SVjvDFF31XCw7Zw537rPE73tb5rcYXaXWOdVHpih3OSpHoUuWaoBkd43E+gQkjtUTVblR8h1SWWxyKpX/dDhtgF6A6qVJ2CS9lKMN1CwSAanZStJKCLpwqKlF0lvP1XWm59NVxxTSRMdChWNB1I5n7p2qfYLsPwj0TAx8bmkJUvmF6sMhsbCyVLct35LZjoPTlpOykYmNIUFhrvGQVISk2NjZA0h+IJiHZWqLYXFF1jxmNzc9Uy2QdUHpyxUphTBdAiUKXwlvNALqIwbjqCPcWXz5IzKS07tJafkbL6GqRqsQ4yoTDWSi1mvd3rOha/U29HXHyVYkiGuTiYBS2vVAQEhztknMkOKYOtctywi0dNhsYtlMEk553fli19f1z/qsG70Dcq64dx5ajjgOds0BIhlDA9hjIILHtJB2PL8LfMKMpuWKxurtrFW8G2g/NAVguBcXym4Gu/qqDTdojwLPhDrbOzZHH1bqB7lAYnx3NILRjujc3IIf5C1xb3C5b4crXTPLjF74ixJkELpXHKQCGa7vIOUW57LGs99tepRdZjVRO20shfZznBpDQARcC1h0P1QDev209+q6PFh6xj5M/alPfohyUqRybKu1mvvZbhdzLUEaD9Uz1NnPP8ACFo79BZQPAzAKGDKNw5x8yXu1PmpuZ6xy7VAM7tE00pVTshQ/VRVQzWaFAkomsOqYDdFKoUJLhLpz97JmQ2C9Sk6JKH1cWdgbyJ18wFN4eMoDeg2+yiqVykaZ1tU4SUi+5SM2pSWv+y4FRB60p2PYIed13AJ5pQCRjbrWIukvxvT4U1LSDVR1ewNG62YiYsXa1xPNR1biT3m9/kFHlwPNJugHmyOXe9KQ0rrXJGKierPg9WGNAIVWjcpCKZATmJVLXWsomro4ZgBLG2QDUZmg28weXyTzIi4XuuZbFMkLP2b0sgzRmSL912Zvs+5+qhansylB8FQ0/vMcPqCVqWGv8G6IkaCnuh8+8UYBLRlge9rzIHEFt7DKQNb+qhhGDrr6E7eRstO7XoQBTHzlH/1rNT1VQnA0dEtqbLl0PCYPF6bPPz+45rl0q6ATmsb+/8AuuuevFJcgEuKakfYHqdB+aW5Bufmd5bBTTjcuCbihp/7sH3JKlp3qM4R0oqf+6Z/CEbO++ixqoZnGiCjKLnao6QkKFw3VbpDhsnHO1TE0u9klQ3OUqm6oZ7kRTlI0xTM5qSZsFHU+oUjEb2unCotv2XnGy8Am5nKiC5rvCev6oeE+I9QAPz/ADTxcghlXsVVsYK8vLZkh3JTF5eQZ0J5i8vIB5qduvLyAlaImycO68vIIbQFHxlcXkBn/bL8NL6zf+JZidl5eVzoiUkry8gPNTjF5eQCguP2Xl5MBp9nf1zCDbuvLyiqbrwn/wDCpv7pn2Rz15eWVVCZN1HVe49F1eUqgJDPK4vKVGHboyk3C8vINM02wUlDv8l5eRCopvL1TE2x9SvLyog0O59U4vLyCf/Z" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><b><i>مصاحبه با مدیرعامل بزرگ‌ترین شرکت پوشاک ورزشی جهان</i></b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans"><b><i><span lang="AR-SA" style="">مصاحبه و تنظیم:&nbsp;</span><span dir="LTR">Ulrich Stork</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></i></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="AR-SA" style=""><b><i>مترجم: مهدی نیکوئی</i></b></span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="AR-SA" style="">کسپر راستد دانمارکی الاصل، مدیرعامل شرکت آدیداس، یک ورزشکار پرحرارت است که یک بار هم برای تیم ملی هندبال جوانان کشورش بازی کرده است. او در حال حاضر، با شعار «از طریق ورزش، ما قدرت تغییر زندگی را داریم»، آدیداس را به‌عنوان یکی از شرکت‌های جهانی اثرگذار بر زندگی مردم مطرح کرده است. استراتژی آدیداس (سرعت، تمرکز بر چند شهر اثرگذار و نوآوری منبع باز) در سال </span><span lang="FA" style="">۲۰۱۵</span><span lang="AR-SA" style=""> توسط مدیرعامل پیشین شرکت یعنی هربرت هاینر تعیین شد. راستد همچنان این </span><span lang="FA" style="">۳</span><span lang="AR-SA" style=""> استراتژی را جزو اولویت‌های آدیداس حفظ کرده است و به اجرای آنها ادامه می‌دهد. تحت مدیریت او، آدیداس دو «کارخانه سرعتی» نوآورانه در آنسباخ آلمان و آتالانتا ایجاد کرد که در آنها، به سرعت کفش‌های سفارشی هر ورزشکار ساخته می‌شوند. راستد در مدیریت‌اش هم نوآوری به خرج می‌دهد و از جمله اقدامات نوآورانه او باید به یک برنامه گسترده مالکیت سهام تولید کارکنان شرکت اشاره کرد که یکی از برجسته‌ترین برنامه‌های مالکیت سهام سال‌های اخیر است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><br></p> text/html 2018-10-08T07:17:49+01:00 mba-farda.mihanblog.com بهرام سعدیان شمشیر دولبه پیچیدگی محصولات http://mba-farda.mihanblog.com/post/2230 <div style="text-align: center; "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQi1omMghjOk2rPLJ1HGkW7llv-mEf6ykfSIsOJLHaA_iTvXIm2" alt=""></div><div><font face="Mihan-Iransans">لئونارد شرمن</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">مترجم: مهدی نیکوئی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">برگرفته از کتاب: اگر در جنگِ سگی هستی، گربه شو!&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;متنوع‌سازی محصولات و قابلیت‌های آنها یکی از شیوه‌های رایج فعالیت کسب‌وکارها در جهان امروز است تا بتوانند مشتریان بیشتری به دست بیاورند؛ اما همین موضوع گاهی می‌تواند به بهای از بین رفتن آنها تمام شود. متنوع‌سازی بیش از حد و افراط در پیچیدگی‌های محصول، نه تنها هزینه‌ها را افزایش می‌دهد، کیفیت را فدا می‌کند و به سودآوری لطمه می‌زند، بلکه می‌تواند وجهه و اعتبار نشان تجاری را مخدوش کند.</font></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans">یکی از بهترین مثال‌ها از شرکت‌هایی که با پیچیدگی بیش از حد، زمینه نابودی خود را فراهم ساختند، شرکت تولیدکننده ظروف و محفظه‌های پلاستیکی خانگی رابرمید (به معنای خدمتکار لاستیکی) است. این شرکت آمریکایی در اوایل دهه ۱۹۹۰، در هر سال، رشدی دورقمی را تجربه می‌کرد که ناشی از نوآوری‌های متمایز در طراحی محصولات بود. این شرکت در سال ۱۹۹۳، ازسوی&nbsp; مجله فورچون به‌عنوان تحسین‌برانگیزترین شرکت سال معرفی شد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><br></div> text/html 2018-10-06T06:51:27+01:00 mba-farda.mihanblog.com بهرام سعدیان اسب تروا در کسب‌وکار http://mba-farda.mihanblog.com/post/2229 <div style="text-align: center; "><img hspace="0" border="0" align="texttop" vspace="0" src="https://static2.donya-e-eqtesad.com/thumbnail/rIXyP6IPmH75/QHn8O9nsSzT8qCU7RegsN6Pbb5v74eEtbKeSOh05RaYq672OrIRuQkt7TZyzEhnm/28+(2).jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-Iransans">نویسنده: Gabor Nagyو Greg Lindsay</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">منبع: HBR :&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">در ابتدا به نظر می‌رسید که ویلا بن نوولا (خانه خبرهای خوب) یا VBN واقع در منطقه Silicon Sentier در شهر پاریس، یکی دیگر از فضاهای کار اشتراکی (coworking space) جدید است.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">اسب تروا&nbsp; در کسب‌وکار</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">اما آنچه آن را متمایز می‌سازد، این است که تنها نیمی از ۶۰ فرد شاغل در این فضا را فریلنسرها تشکیل می‌دهند. باقی افراد برای شرکت اورنج (شرکت مخابراتی فرانسوی) کار می‌کنند که VBN را در سال ۲۰۱۴ تاسیس کردند تا به برنامه‌نویسان و مهندسان خود نحوه کار با افراد خارج از شرکت و یادگیری از آنها را بیاموزد. ماگالی سیکاردی، مدیر VBN، این فضای ۳۵۰ مترمربعی را «یک آزمایشگاه نوآوری منابع انسانی» توصیف می‌کند. VBN به مدت یک سال خانه ۶۰ نفر (نیمی از کارمندان شرکت اورنج، نیمی فریلنسرها، هنرمندان و استارت‌آپ‌ها) بود.</font></div><div><br></div> text/html 2018-10-02T05:52:13+01:00 mba-farda.mihanblog.com بهرام سعدیان نشانه‌هایی که ثابت می‌کند در مدیریت شکست خورده‌اید http://mba-farda.mihanblog.com/post/2228 <div style="text-align: center; "><img hspace="0" border="0" align="texttop" vspace="0" src="https://www.bmmagazine.co.uk/wp/wp-content/uploads/2017/10/shutterstock_530404444-e1509009988758.jpg" alt="" style=" width: 550px; "></div><div><font face="Mihan-Iransans">نویسنده: Liz Ryan</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">مترجم: مریم مرادخانی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">منبع: Forbes&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">مشاور عزیز هفته پیش، مشکلی در محیط کارم پیش آمد که سر و صدای زیادی به پا کرد. قرار بود ساعت ۸ صبح، جلسه‌ای با مشتریان مهم شرکت برگزار شود. من راس این ساعت در جلسه بودم. بعضی مشتریان هم به موقع رسیده بودند اما از بقیه خبری نبود. با آنها تماس گرفتیم و همه به اتفاق گفتند: «مگر ساعت جلسه ۹ نبود؟» تعجب کردم. خلاصه از آنها خواستم خودشان را زودتر برسانند، اما میهمان‌های حاضر در جلسه از اینکه معطل شده بودند، گلایه می‌کردند و دائم غر می‌زدند. آنها می‌خواستند مسوول هماهنگی جلسات را ببینند.</font></div><div><br></div> text/html 2018-09-26T10:17:48+01:00 mba-farda.mihanblog.com بهرام سعدیان توصیه‌های مدیرعامل لینکدین برای مدیران امروز http://mba-farda.mihanblog.com/post/2226 <div><img hspace="0" border="0" align="texttop" vspace="0" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxAQEhIQDxAQFRUVFRUWFRUWFRUPDxUVFRUWFxUVFRYYHSggGBolGxUVITEhJSkrLi8uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGhAQGi0dHx0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS4tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIALMBGgMBEQACEQEDEQH/xAAcAAABBAMBAAAAAAAAAAAAAAAFAQIDBAAGBwj/xABNEAABAwEDBgkGCQsEAgMAAAABAAIDEQQSIQUGMUFRcRMiMmFygZGxsgcjUqGzwSQzNEJzdJLR8AgUFVNUYmOCk8LSQ6LD4YO0Fhdk/8QAGgEAAgMBAQAAAAAAAAAAAAAAAAECAwQFBv/EADQRAAIBAgUCAwYGAwADAAAAAAABAgMRBBIhMTJRcSJBgTNhkaHB8AUTFCOx0UJS4RUkcv/aAAwDAQACEQMRAD8A4kFeiDC+b+D3H933ha8LyZhxvBdw+HrccrKNcUEkiuRioWLb6CTN5O9EvIcHuJCS0hzSQQQQQS1wI0EEYgqOW6JZrO5vmRPKZbYQGztjtAGhzqxy9bm4HeW151mngoS1Whphj5R0eoUk8pF4XhZDeNTQzcUYnXcqfUsssJaVrmiOO8N8vz/4a5lzOa12wXHuDI/1bKtaekTi7ccOZX06MIarVmStXqVNHouiBcUJKvuZ1BsMWHN20zfFxSEbQ0kKmWJhHdmiOEnIO2Xye2x2llN5DfeqnjI+SLo4G27CM2YEsUUsj5Ixcje6gqTxWk7EoYu9SKt5r+SdTCpU5a+T/g0EL0KPMsUhMQyIcVu4dyUOK7InPk+46imRuQl2J3lY5rxMvUtEZeUAuOvDYiw7oc0DYkNWHFiVyWVDDENiLg4kVttAiYXnVq2mhoOvQrMVW/Jp5lvsh4LD/n1crdluwNlG1ZQZGyZ9lfFG+hbIY3hhBA+c4Ux09a4366s/8vkv6PQf+NoJcPm/7B4y9IHNdeddBrS6w1068DrKUcXWi75rhUwWHlHLlt23NjyJlhtpLgG3S2mFa1B1rs4XFfnJ3Vmjz2Nwf6ezTumbHAtyONM1rOg+e/kb71ixPM7H4d7H1YEeVmZ0kQvUGTRWkUGXRLljHmxvd4iqrFVZ+L4Dridiu4txFgzAAKlHUYWyDynbh3rXhd2YcbxQbC2nNMQBGBikT8hJdLev3JMcdmNZoCSG9yZhUkVstsJuig/FVmqWzsvhfIK2TaChIg5dUFcj5bks5vQuAJ01ax+jpAqupQjUXiLaWJcH4Wbhk/yiWlvLEbhsAuHtCxywEVxbRtjjr6tJhkeUZhHxLq7L4p209ypeBnfkXLGQtsDsqZ9PmiljbE0B0b21JLjxmkc21XUMEo1ItvzRVXxd6ckl5P8Ag58HL0lzzFjC9FwsJE7Abh3JwfhXZEqi8T7kgKkV2Kzji7esk+TL7aIaXc6iNItRZPncKsgmcNoje4eoKt1ILdosVCo9ov4CvsE7eVDMN8b2j1hCqQfmviN0Ki/xfwIBJzqRHVEjZFGw82grWsJAlZwjKi8zAlza4tFdZGAWqss1OStfRleHllqxd7ao6RliTLEzpWwxWZlmo1rQ+4WkFoMnDYki6aijRq1jFeR8tT3SVmrHBM6smiCdzWyMeCSeJi0H5w0aBqVkJXRRWhaWg7Ni9Fa2sOF4Oa6uml28NxqAuh+HztWXvuvv4HK/Faf/AK8r+Vn9/E6NEV6JHjZGs50nzw6De9yw4nmdn8O9l6v6ANxWZnRRE4qBYivIoMtiE8nMrEN7u8qMUZcQ7TJLilYqzGXE7Bc1kLKjshjN5tS/c3vK14XdnPxztGPqHgxbjmXGOCGSRENKiTY2bS3r9yUiUNmdUzTzFsFosdmmljkL5Iw5xEjmiproA0LmVMRUUmk9jrQw9NxTaDbPJzkz9VJ/Vk+9R/VVeo3haXQqOzFsQJAEwALgBwlQBeOGIJVUsRNu5ZHD08thzcxbDsm/qf8ASFiJieFp9DUs7chxWacRwh10xNcbxvG8XPBx2UaFro1nKN2YcRh4qVl0AZs1FpUzHKjbYfZoyZI2kmjnsacdRcAe9OTVmyMIvMk/NnVIcybBeA4OQgmhBlfQjZpXMWJqXvc7P6Wla1vmwl/9f5L/AGY/1Zv81Z+tr/7fJf0Q/Q0P9fmxD5P8l/sx/qzf5o/W1/8Ab5IP0ND/AF+bBlpzNyeywPnbZ+O2yukDuElPHEN4GhdTSrKWLrOcY5tLpbIqrYOiqcpZdbN+fQ5PDVxDWtLnEgAAFziToAAxJXccktWcFQbdkbtkDyeucS+3OLcfimEXtXLfoG4doXGr43V/l/E7ND8OVk6nwN4ydkizWcUggjZzhtXne88Y9ZWCdSc+TudKFKEOKsXrx2qBYJe50AVrZYoZhSaKN/Ta1x6iRgpRlKOzsRlCMtJK5qeWcwIH1dZXGJ3oOJfCevlN34jmWqni5LlqYa34fCS8Gj+Ro+UbDaLFNclY5j2kOadRoatex2sVGn3rswnCrDTVM4s6U6E9dGifKmckthsjmNdM9kry4OnMkkrrwHJe7AsAoDTCtcTpXlZQeZxfke1VVZVO97r+dTlb7W50nCA0dWtRhQ1rUdatjG25nc23dBzNDJ7nSG0PrRpIaSalzzpPPQE9ZXV/DqDcvzHstjifi2JSh+Ut3v2/6bxGcF2TzDV2arl+S89jtsTT/ucufWldp+47eCjlhJdJP+ECXKhm5ETlEmiCRQZag1kllYR0nd6cFoYcU/3PgTGNTsUZheDRlDMaeFiR3w3m3pk3N/uWzC7s5v4htH1+geW05hDIUFkSJqiTZDbH3RXYHHsooVHZXLaKu7dj0FmgwNsVlA0CJlN1Fx6nNnZp8UG2FQJg86XdJ/iKrluTjsSNSGaNnuytpH0TPE9aqL8Jkrq8jXXwhaYyMsoEVlh89D9LH42qbl4X2KlDxLuv5O0RHjt6Q71zEddhaqkIxxwO5AAPKRpkuX6i/wD9cq2j7WPdfyU1vYy7P+AN5Oc0BZI22m0NraHioB/0WEYNGx5Gk6tG2t+LxLqPLHZfMz4PCqmsz3fyDrzx5OmfcsRuMqkMyqAEqmBhKAEJpicANegIEa9nzljJU8DoZbQx8gqYzCOHex9NreKAaUIJHUaEXUazpSzL1KK1BVoZWcTy3kh07HysDnPZcFL5dUFrzRjSdTYnmg1A7CpVpQqSbhG31ChCdKKjUlm/hGs2ezXgDea0bScNBNMMScNAWdRbdjU2oq4TyJl/gHXHhxi5sXNONXAbDXEcw6+jhsWqTyvWP3qcjGYD89Zo6S+9DdbPa45YnPieHC6cRpBpoI0g8xXXVWM4OUXc85UozpVFGas7mtZaFDEP4TfG9YZ7Lt/Z2MLtL/6+iBblUzWiNyRNEEigyxGx5CZWAH953ep09jm412qfAtGJW2MuYTg0WDMaKucj0wczb/1P5P7lswvmc3H7R9foHKrYc0hkQyyJExCJsgt+jqd7lVW2095bh99eqPQeab62KyHbBEe1gPvXJqc33OxDSKXuDTCoEygNLuk7xFVS3Jx2JGqIzS88PlH/AI2d7lop7GeruBHNV8WUNDLKzz0P0sfjapt6Mgo6o61Fy29Id6wI6DCtVMiJIcDuPcgCvk1oMEIIBBijBBxBFwYEI8xeRbqgYDcePJ03JAOqgZlUAJVAGIEcZz8yyZ7dLGSSyMmJra1bWMgONNFS4ux2UU1ELgxsQOJ1fjrCLDuEM1LDDapbY21SmOKGOItcH8Fcme4hj6nAuoXNAdUG8RTFXUoZimtJo07KdjhkMrbIJHQwyF0lpfdaTeN1jWNGABukjWdNGhtFCS8TtoTTbWpTisDCyrqgaajm1JW0AsQjgqGN5YaUNDSo2OGgjerIzcNYuxXUpQqK01cfaLYZgx59EtrSlaPfQ03ELZGeaEW/vVmB0lTnJLzd/kisUiRG5JkkQSKDLYm3ZrxVs1f33+5W0djl4/n6IuGJaLHOzGcEnYM5zhclHrg5m7ok3t962YXzObj94+oZqthziOQoJxImoJsitOkbj7lCROnsd/zQ+Q2P6tB7Nq5FTk+52ocUG2lVkgeDiek7xFVS3LI7ErSokjTM7T8IPQZ71dDYonuB3FXIpY/J8V6aLmlj8YTk9BRV2jqMI47d6yo1sKVUyA2U8U7j3IAhyYfMw/Rx+AIYLYtVQBqOUsuWeCSRrnFzr7uIwX3DHWdA3EqUYNkXUjEEWjPuCM0dBaeyP/NWrDt7NFMsXGLs4v5f2Esk5z2W0kMjeWvOhkg4N56Opx5gSVCdGUdWWQrwnovmGKqotILbbGwRyTP5MbHPduaCaeqiAPN0+UjJaeEfSr3Pc7ZV1XE9qsQmGrPaQ4YHV1qQkJkIMtDp7GSWumtUDnuGLjFDFK+gGoC67rc3YrqCWpTWbv6F3ygMis3A5NszWtazz013580gwrzNZQDmcVCq7yJUk1G78zULZbWijQcG+tw19XfuVbZbYFTWguqeoe/8c6g3cZfsJ823e7vW6h7Nepgre0foSOKsIIjcVFkkQPUGWRN8zHivWQ/Sv7mq6jsc7Gq9T0QQls9CtSOPPQj4JSsV3OVhcY9sHM3uS/eO5bcLszm47eIYqtRgIpCglEjaUImyK0HEbioSLIbHoHNcUsdkH/54PZNXJnyZ2I7ILsKgSBoeKnHWe9VSWrLI7IlbKNqjYdzQc88pxstTmuONxmraFppUpNXRkrVoRlZgJ2Wo9Qcez71eqEjPLEwL2RMph0sNGnGaMf728yVSk0nqTpVlK1l5nV4JOO3esaRubCtVIgNlPFduPcgCPJx8zF9GzwBALY1Pyk5zussbbPA6k0oJLhyo49FRsc41AOqjtdCtmEoKo80tkYcbiHTjljuzRs3g3gmk6au31vFOvfPIlh3+3FvoJa6PnaiOkCM9ZovZRsTSyt0dyrhN3LqkFY2zNPKjp4i2Q1kjIa463NPIcefAg9GutU1Y5Xp5ltKV1Z+QA8rmUzFZGwg04Z3HOyKKjndrjGO1RiWHC4ZOEkJGFASK7qe9NO7EE7JO5jheBANRjoNdFOsBSEXMyrWGZTY93JrIXHTdYInlzuoAlW0JKMnf70K60W1oUM5MqmaeSU4OkcXU9EE4AbhQDcqZS1LUraAGR9TVQbGINB9SQBaw/Ft3u9y30PZowVvaP0HuKsIojJUWSRE9RZYjo/k4ZWxu+nf4I1dR2OdjfaeiDc9nWqJyqiK/5upmfKcZXFR7ZhzIHJf0vctuG2ZzcbyXYK1WowkbygnEjaUkSZDaD3FRluWU9j0LkDCy2YfwIfZtXIluzrrYJsKiSQDc7E7yoy3HHYkYUhnM8/T8Nf0I/AFvw/A5uKX7j9DXwr7mNoK5CfSazc88XtGqupqn2NFLRx7r+TtFmf5xm9c5I6wZqmRGTHiu6J7kANsB81F9GzwhIDiefNuM1vtJrUMfwTeYRcQgfzBx613MLHLSXv1+J5/GzzVn7tAhm/AOAYTrr4iubiJfuy7nXw8f2o9iG28WdlOZOLvBkZq1RBK3TXm0VMFqXzehazKtdZ3Mpyo3dZaQceqqdWPhuQpS8Vjn3ldy020W10ILnNs44MNboL+VIXHaCbtB6KqWxoZqGSi4S1dGaBvJu6KkUoKaedOO4mbBaZYiwl1KV0PwoVNiNeie2N0kodUAXWU+c540dQrVQva47AqR5cSTpKgMagBWhABex/FN3u7wt9H2a9TBV9o/QUqYkMJUSSInqLJo6l5KmXrFJzWh/s4ir6Oxz8d7T0/s2eWBaUcySIPzbmUrlWU4CFxkewDuQuQ7pe4LbhuLObjeS7BOq1GKxE8oJoY0pImyG0nuKjLcsp7ep6HyPhBAP4MXgauTLc6q2CDCojAN7E71GW5KOyJWOSGcyz6Pw2Xox+zat1Dgc7E82A6q8ysuZEefzqyj+PD7RqjPi+xKm3nivejtlld5xm9c07AcqmIZaMGu6J7kAJk/kRD9xnhCAR58ylLennd6Usp7XkrvUtIrsjzlfWbfvDmRsqxtiYxxNRXxErmV6bdST952KFVKlFPoYbU2WdhalbLB3C6lNWC2VSLuGkKim9TRVWg7Ms/C4jzPB20uO7VZV4lVLkjk+WMoSF8nBClXvLnfOJLiXFu3HXzqnW2hpMyY8Qsa95Jc8XtONNWPYU1oIZarW6Vwu3RzUqKc6YAa3vq8gUoNF3BuqpG/7lW9xlZIDEATNoG850bk0II2Q+abvd3hbqPs16mOr7R+hhUiI0pEiJ6iyaOt+R9lbFN9Zf7KFW0Ho+/0Rz8dzXb6s3F8K0o5zRFwKkRsebQuQj1QcyJyD0j3BbcPxOdjOa7BKq0GMieUyaGApIkyC0nT0fvUZbllP6nonJuEUQ/hx+ALlM6iL0ZSGa8HKD3JR2RMxyQzmueZrbZt0fsmLZSdoIwVleowKDQq9MzNWZbyEa2uy/TxeMJT4PsOl7SPc7VY/jGb1zkdYPEb+rA9SYgFm5kN9gszoHzPlNZH3nAtoHAcUAuOypxxLidaACuSJC6KBx0mOInViWNJQxLY89Ws+dk6b/EV3qfFHnqq8TC2b+ThKDUnX3lc3EVMsmdXDUlKCv0LE1hEUzGtOxQU80bljp5ZoI5Qie1jiTXBUwkmy6pF2BuQreYpXSXqXIbQ+uy5Z5HV7Qr6vBmak3+YjnFqjc4tAYeNQFxF4NqQKN1Df61mZtNhmszaBrwKAaeSQBo27KKQgDbrU2pihFAeU6mJGzcotgC7TS+aaNXco+YyFyAESAsTOoA0DVidZUmAWmh4NrG/ug9Za2vrqttNWgkYpu8m/vzK5TYhpSGRPUWTR2TyKsrYZ/rTvYwqyi9+/wBEYMavGu31ZvMkS1JnPaIeCTuRseXguUj1AbyNyD0j3BbaHE52L5+gQqrzIRvKCaGAoJMhmeARXEYA7iSNo2qqq2ldF1JX3PRNjwjj6DPCFzmdItxlIDXmu0bh3Kt7slHZErXIGc2ztd8Nm/8AH7Ji10+CMVTm/vyApOKvRma1L2b3yuzfTR+IKNTgwpe0j3OqZctT4oJZI3uY5rCWubdvA7ReBHaFz72VzrWvoG5LBaAx9zKE5eWuuX22Xgw4ji1uwg0rTQpWIWAHk7nndYZnzkcuVrQDUAxgseQNDQXNJoMNJ1qKW5I3KwtDWxtGgNYBuAACkJHna1HzsnTf4iu5Dijz9XkzZczzxT195XKxXN9ztYTguxLljG0RitK0x16VCm7QZKovGi9lmQcGW66KulyLanFmnTCS5PwY4xhmrrNy4RLQfRl61VeDMdJfuGqcK5rW1FcDUVxIcKncaOd6lmNhMyUlhDnkxnG+DV2GgOriE0xFAyMYHOjr6LSdbjpPUO8JXAoVrjsp2alAZkTC4gDElNATRRVNRoGk4JoDIY78jWn5zgOolEVeSRGcssW+gfy1ym7j3rf5GGO79AWSokxpKRJDHJMkjtXkNbWxT/WnexhTpvf78jHi14l2+rOgPiV6kYXEi4JTzEcp5QXNR6IN5I+L/mPuW2hxOdiuZeJV5mI3FBJDAUIkVba6mOy74lVV2+H8l9FX07/wejrOeK3ot7guebyxE7EIGa3G7Abh3BVvclHZE7HJDObZ1u+Gz72eyYtlPgjFU5v78gMSrUZpBDNz5XZvpWd6jU4MlSX7kTr7IGzERvFWuq0jaCDVYDqEQzOioG8PaqDVwz9GzSnlQswYhsMdms7oohRrWPprNSCSTz1TS0BsIWY4M3N9yBHnS1HzknTd4iu3Dijg1V4mbJmi7inr8RXKxXN9zsYTguxNlR4/OIurvUIcGTnzQRyvQxO0aFVT5ItqcWBsyXfDY+jJzj4ty11eBipe0RpOcVj/ADa2WiC6WtbK7gwdAYTejpzXS1ZkbAZa7ExovF5aDjd0k9EIdgB75LxFcANAGNAkA4MbjRw0aCCCgBBIQOKANROvnxQAwHYkAZyPZXEid2AGDcAKmlCdwrp2rXQpN/uPbyMOLrpftrfzLWVzi3ce9W+XxIw3foDSkWIakMa5Jkkdv8gra2K0/WT7GJQi7NlFdXa7f2dHdGrUzK4EfBKWYhkPISxnbDeSfixvK3UOBzsVzLpKvMxG5BJDQUEitbNDuj96hIupbrueiojgNw7lzjeWInYjekM1iF2A3DuCre5KOyLDHJDObZ1u+GT72ezYtdPgjDV5v78gSCrSm2oQzcPwuzU/WtUZ8GSpe0R2GwO86zee4rEjosOhykIhtzvNSdB/hKBMtWc8nqSGec7S7zj+m7xFdqOyOHUXiYVyLbJY2EsYCMcaE/OK51eMXN3fmdKhKUYKy8hs9vMsgc8aNQwSUFFaDc80tStLb3EnZsqVNQRB1W2F8xnfDWdGTwFRq8CVHmCvLDK9ltjLTQOs7NhBpJKFlNhz6R5cauJJ2nFIQ1AFuNsZ106ifWCpKwDbVBcOGjdghqwEFUgNxlfxIxdu0FLtKXSNI/7XYm/CtLe44Ci88ne9/MG5Udi3cfcsrZ0IL6FApFgiAGuUWSR3T8n5tbFafrP/AAxqtvUrqrX795010akpFNhnBp5hZTxsFSdINZL+LG89620OBzsT7QuVV5nGOKCSGBBIr2s4O6P3qEi6n5dz0Qw4Bc83E0btCQzWITg3cO4KpvUktkTscgZzbOl3wufpN9mxa6fFGGrzYLqrUUsI5tfK7P8ASBRqcWTorxo7Bk53nWbz3FYjoh+qkRK9vPmpfo3+EoAtwHk9SQHnK0njv6Tu8rsx2RxJ8mbLmy5vBm9z95XKxHN92djDezXYF5TtLOENxooD1Kymnl1KaskpaA4uVpne5sGYjvhjOhJ4VXV4l9DkVfLRH5yyv2skb9lwP96yGxnNkCMQAQgka1uGBpprWvUFNbCKcjgfvUWMN5MyXFJE1zwamuINNBI9y6GHw1OdNSluzm4jFVIVXGOyCltdi1aqz2MNJbgnKWlu4rEzpU9imgmYkMY5IaO9fk7trYrV9Z/4o1nm9SeXN99zqbo0KRVKmMuKVyvIeK0jaGsmfFjee8rbR4HPxHNluquM5G5BJDQgkV7VoduUJFtPyPQwKwG4kY5IDWYJOK3cO5UvcsWxM0oA5xnP8rn6Q8DVspvwoxVV4mC1YUtBXNb5XB0x3FV1H4WW0eaOt5OPnWbz4SsiNwfvKREr5Rd5mb6OTwFAFyI4jqQM85Wg8d/Sd3ldiOxxZ8mXbNOWx4V195WCaTm+50INqmuxRL64qwoeoxzkyDNi8n762sdB/cqq3EvwzvIf5YIqx2Z/oySN+21p/sWVm05ckBbyVZOHnhhrThJGMrrF9wbX1ppXBl/K2ThBaJ7PWvBTSxNcfnCORzBepr4ulMAXOwDQKcyTA2XJTbsLAdhPaSR3rsYZWpROJinerIfbHYjcis9SNJaAzKBxbuKyM30tiokWGIAaUmNHe/ydPkdr+s/8UazVNy6J1khQJNXG3U7kMqPEisJBfJ54g6+8rZS4IwV142WbyuKLDXFBJIRMZXn17lXItgdu/wDlFg/a4PtLHkl0NmZEjc6LB+2Wf+oAlkl0C6Ndhy1ZaDz8WgfO5lU4SvsTU423J25csv7RD9oJZJdAzx6mjZdna+0TPY4OaXYEGoIujQVpgrRRlm7yZRViK2FM2J2R2qF0hAaHVJJDWjA4knQq6qvHQnSaUlc6bk/LllMzB+cWbX/qs9E86zKD6GvPF+YfGVbNqtNn/qx/5Kdn0FdEOUMowGGWk8J83JokYfmHnRZhdFuPKtmqPhNn/qx/5JZX0HdHn2c8Z3SPeV1o7HHluyxLN5tgGw15zeKxW8b7mxvwJLoU3OUyljCVIiHcyLQyO1Bz3taLjxVzgxtTSgqVVWV4l+Hdpal/ym2qKWyt4OaJxbM00a9r3UuSA4A7SFlaZtujlqiML5ova23WR8jmtYy0RPe5xo1rGPDnE9QKa3EyxnLlJtotVotLW3GTSve1p5VHHSf3jpPOUxgWR144f9pbvQGbYwXQG7AB2Ci7sVZJdDgSeZt9SvbH8YKiq9S2ktAVbX8Yblkk9TdSXhIkEzEAIUmM71+Tmfglr+sj2TFnnuWw+/mdbUCYiBWPEStEFLEeI3r7ytlLijFW5snqrCqxlUwMqgCGXT2KEiyGwiAFBTAttWZlq2FQIUFMQ+qAYrHUKAQyYqdPcjU2IVoKRHDA7ik9gW5IFMiOvIIheNodABrp7yudJ2qPuzpqN6a7AZyvTMbQ0lMiSQOAqkyUQdlHFp3hQrcC2hyBKxm0kiNMaV9SaAwya8a7TiUgJLFE5z23cDUGuoU1q2lFymrFdWSjB3NovLs3OLYo293GWatuaaK8IJtLuMFjm9TdTWhjSmmJodVMBCkwO9fk5H4Ja/rA9k1UT3LY7/fvOuKBMxAHiFWkQnZOQ38aytlPijFV5MmqplZlUAKpCIZXAHGuOHXq9arm7F0FoNqgQqYF4Fvp9yoyS6E1JGCmPHHNiE8jFmX2hcPTb+OtGV9BZl9oX+ZvaE8rFmMrzt+0nkYs4yQ4au2qcYtMTldWIqq65CwjzgdxSew0tR95TI2FvIFYmitTw26K0x7ysrpXbZo/OaViFxOwqWRlTkmNNdhTysLoSjth9aMrDQrW5huOwOrvUKsXkZbRazoEgLCbhXHUmArGEkAaSmo3dkJuyuw1ZY2sutaQTXE41rRdGlFRVkc+rJy1ZfBWkyWKNvPGWeruaaK8IKtGlY6m5thsYwoQNElVIiIUDO8/k5H4LbPrDfZNVE9ycd/v3nXlAsMQB4hVxAJ2XktWunxRjq8mSqZAyqAFqmIrTnEbx3Kqpv6l9PYWqZEWqYC1QIUJiHVTELVAhaoCxlU7isZVACP0HcUnsNbj6qQjKoAxAGIAyqAMQA20RkxuNMNFdVToFduCqqyWVpllJSzJoEhrQMHiug1BpTmouebxrroGFSdugdQRoBbydF887h7ytWHh/kzNXn/ii5Dyz0vctEOT7/QonxXb6l0FXmWxRtp4yz1dzTR4g2fSslTc2Q2GtKENkgKkQMKAO8/k4/JrZ9Oz2YVM9ycd/v3nX1AsMQB4hVxAJWbkjctVPijJU5MlVhWYgBSgLFeWh7Qq5WbLY3SMTAVAhUAKExCpiFBTEKgDEAKgQj9B3JPYa3HVUhGVQBiBGVQBiAMQMoC2SBsrA9wbJQPAODg115odtAIqudPVtnQjoio5lFCxIdZ47zgKqVOOaSRGcssbhYCmAXRWmiMD11Fhbxq7Xe5KK19Qk/D6F0K8zg+2HjLNU3NNLiDp9Ky1NzXDYaEkSY8FSICpgd3/ACcnUs9trT46P2apmSjv9+87Bwjdo7VAnczhG7R2oHc8R0VxAI2c8Vq0wdooyzV5Mlx2dv3Kd2QsjKbfuCAv0MoOZSsK7IZTp6vcq5aFkdRt8bQofmR6kskugoeNoTzx6hkl0FDhtCeePUWV9BQ4bU8y6iyvoLeG1PMuosr6Cgp3FZi1TuKwoKAsLVAhHnAoew1uLVMQqBGIAxAGIAQlGw0CZTh1neubJnQS0IyVEY+A0cDzhSg7SRGSvFhZdEwis0jfu1FHQHsy03ee0q0ofYoWo8ZZp7mmnxKM2lZp7mmOwwIRIeFIixUxG/eTwjgJa0+N/sanEprbo3CJzP3UyCLYnHMgZwGipsbAnZeSNy1Q4ox1OTLEcLjq6zgESqRjuEacpbFmKzAaQT3LLOu3toaIUEt9Sfg9w7O5U5n1Lsq6CGGukDsr7kXY7IwWZnot+ykMz8zZ+rb2NKAuZ+Zx+g37LQiwXY78wj/Vs7AkFx36PiHzG9gqgd2NOT4/1YQK44ZOi1xjsQFxv6Oi9AdtO9FguYcnw+iPX96LILmfo+H0G/aKYhf0dGcblcB6Wyg1oHcZ+jYieT63D3oEKcmRjC763fend9Qshv6Oh2H7TgUXfUEYcmQjUftOJ7wjM+oadCnlaxxsjLm4GoHKcTjp0kpqT6isugKybZeGlayhIrjTA0Gnd95QA2axOaHv+a15ZU/OdsadBIFCd42oAisoBewHRebXVhUVx1IA2N1gi2H7bie9PPLqLKuhnBwtpysOcnbz86sVeSIOjFiGeLn7VL9VMh+mgDbU4XjTQpfmZtSP5bhoUZdKrluWx2GhCGPBUhC15kxWR0fyTWKKeO1CQmrXxmmgAOa+hDq1JN06hSgxNcHGT1KK6WhvDsgWUfOp/MdWG3nU7yM9oijINl9I+se5LUlZHntVG8OZJYCypANBvTqSairFcIpzdwo1gIqQsxpsKBgEAMbjpQA66Kje31oAkc0YYbOfUgCOuFUASRmulAMeGin42lADm/jtCAEduHYEAI80QBgcUAWImCh6/VRADNJOjD7kAYWD8daAIXuxI9wQAv49aAGV1IAc0YoAo5dHmX/y+MIQgHYxSJz2khxeGVBI4paSR2gKdtCPmVrW81uVN0aB80dW1DGRRcobx3pAGprU86XH1KJIrl5OlAjKaUARyJxeoSWhUk0q1la2ECaAeFJCMKJaIS3Oi+Rpxv2tuotiJ3gyU7yo0vMhiN16/Q6LaJXBxANONTZs7VoRje4jZDQaOwfcgR//2Q==" alt=""></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans">منبع: سی‌ان‌بی‌سی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">ترجمه: مهدی نیکوئی</font></div><div style="text-align: center; "><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#3333ff"><b style=""><i style="">&nbsp;"روش‌های مدیریت، استخدام و اخراج"</i></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">جف وینر(Jeff Weiner)، به‌عنوان عالی‌رتبه‌ترین مدیر اجرایی لینکدین، مسوولیت ۱۴ هزار کارمند این وب‌سایت را بر عهده دارد. او در گفت‌وگویی تفصیلی با آدام بریانت در شبکه سی‌ان‌بی‌سی، در مورد روش‌های استخدام، هدایت و انگیزش کارکنان خود توضیح می‌دهد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">روش‌های مدیریت، استخدام و اخراج</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">ابتدا می‌خواستم برای ما توضیح دهید مهم‌ترین درسی که در مورد رهبری سازمانی در سال‌های فعالیت خود آموخته‌اید، چیست؟</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">یکی از مهم‌ترین درس‌هایی که در زندگی گرفته‌ام، چیزی است که می‌توانم به زبان ورزشی بگویم: «پرتاب‌کننده توپ را بیش از حد در زمین نگه ندارید.» در بیسبال، بارها پیش می‌آید که بهترین پرتاب‌کننده توپ در تیم شما، مدت زیادی در زمین می‌ماند و عملکردش شروع به افت می‌کند؛ ماهیچه‌های دستش می‌گیرد و سیستم عصبی او هم کارآیی اولیه را از دست می‌دهد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><br></div> text/html 2018-09-24T05:53:03+01:00 mba-farda.mihanblog.com بهرام سعدیان چطور از بازاریابی لامسه‌ای استفاده کنیم؟ http://mba-farda.mihanblog.com/post/2225 <div style="text-align: center; "><img hspace="0" border="0" align="texttop" vspace="0" src="https://blog.hubspot.com/hs-fs/hub/53/file-23153505-jpg/blog/images/touch.jpg?t=1536537127026" alt=""></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b><i>نویسنده: Margaret Magnarelli</i></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b><i>مترجم: مریم مرادخانی</i></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b><i>منبع: Forbes</i></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b><i><br></i></b></font></div><div><div><font face="Mihan-Iransans"><b><i>چگونه لمس کردن محصول را در تجربه خرید آنلاین بگنجانیم؟</i></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b><i>رنسانس در عرصه تبلیغات</i></b></font></div></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b><i><br></i></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;چند هفته پیش، در یکی از کلاس‌های آموزشی شرکت سفورا شرکت کردم. این شرکت که یکی از تولید‌کنندگان مطرح لوازم آرایشی در فرانسه است هر از گاهی کلاس‌های آموزشی رایگان برگزار می‌کند. مربی در این کلاس که مدتش یک ساعت بود، نحوه و مراحل استفاده از تمامی محصولات را به ما آموزش داد. قطعا وقتی از کلاس خارج شدم، نه به یک کارشناس زیبایی تبدیل شده بودم و نه یک ستاره پاپ اما، چند نکته مهم و کاربردی در ذهنم ماند (و البته یک کیف پر از محصولات آرایشی). من رفته بودم تا محصولات رایگان را تست کنم اما در آخر کار، کلی خرید کردم، حتی بیشتر از حد میانگین.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">رنسانس در عرصه تبلیغات</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">اگر به‌صورت آنلاین خرید می‌کردم، احتمالا تعداد محصولاتی که می‌خریدم، نصف می‌شد. اولین سوالی که به ذهنم رسید این بود که چرا وقتی آنجا بودم، کنترل خودم را از دست دادم و آن همه خرید کردم؟ و بلافاصله از خودم پرسیدم: آیا لمس کردن محصول باعث افزایش انگیزه خرید می‌شود؟</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">پس تحقیقاتم را شروع کردم و نتیجه، واقعا شگفت‌زده‌ام کرد.&nbsp;</font></div> text/html 2018-09-10T09:59:24+01:00 mba-farda.mihanblog.com بهرام سعدیان چرا محصولات بیشتر همیشه بهترین روش برای رشد نیست؟ http://mba-farda.mihanblog.com/post/2224 <div style="text-align: center; "><img hspace="0" border="0" align="texttop" vspace="0" src="http://mcdonalds.mwnewsroom.com/CMSPages/GetFile.aspx?guid=7c81a81f-09e9-4e19-a2de-f0ef60185e60" alt=""></div><div><font face="Mihan-Iransans">نویسنده: Tiffani Bova</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">منبع: HBR&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;سال ۲۰۰۶ بود که مک‌دونالد با کاهش شدید رشد مواجه شد. این شرکت زنجیره‌ای فست‌فود ریشه مشکل خود را در منوی محدود خود می‌دید؛ بنابراین تصمیم گرفت آیتم‌های جدید بسیاری را امتحان و سرانجام تعداد محصولات خود را دو برابر کند. اما میزان فروش به سختی تغییر کرد. در نهایت در سال ۲۰۱۶، این شرکت یک رویه جدید در پیش گرفت. مک‌دونالد به اصول اولیه برگشت، آن آیتم‌های اضافی را دور ریخت و به‌جای آن پیشنهاد‌های صبحانه محبوبش را گسترش داد. در نهایت میزان فروش بالا رفت و در سال ۲۰۱۷ درآمد فروش در سطح هر رستوران ۶ درصد افزایش یافت. این امر نشان داد که آنچه مشتریان مک‌دونالد بیش از همه می‌خواستند نه یک منوی گسترده بلکه سرویس‌های صبحانه در تمام روز ( all-day ) بود.</font></div><div><br></div> text/html 2018-09-03T05:30:00+01:00 mba-farda.mihanblog.com بهرام سعدیان چگونه تیم‌تان را از تغییرات سازمانی مطلع کنید؟ http://mba-farda.mihanblog.com/post/2223 <div style="text-align: center; "><img hspace="0" border="0" align="texttop" vspace="0" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxATEBEQEBAPEBAWFRUQDxAQDw8PDxAQGBIWFhURGBYYHSgiGBolGxUVITEhJSkrLi4uFx8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGg4QGC0jHyUrKys3My84NzcrNzctLDctMjc3KysyLTAuKzcrLTcrNy4rKystLSstLTctLS0rLSwtK//AABEIAMIBAwMBIgACEQEDEQH/xAAbAAEAAwEBAQEAAAAAAAAAAAAABAUGAwIBB//EAEcQAAIBAgIDDAcEBwcFAAAAAAABAgMRBAUSITEGIjIzQVFxcoGxssETIyRhc5GhNEKCsxRSYnTCw9FTg6Kj4fDxB0NEVJL/xAAaAQEBAAIDAAAAAAAAAAAAAAAAAQQFAgMG/8QAJREBAAIBAgUEAwAAAAAAAAAAAAECAwQREhMhMUEFIlGxYWKh/9oADAMBAAIRAxEAPwD9xAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVmdZ7Qwqg60pXlfRjCEqk3FcKejHXoq6u/eucn4evCcI1KcozhJKUJRacZRexpraiRaJnbfqu093QAFQAAAAAAAAAAAAAAAABwljKadnNXOyknsaYH0AAAAAAAAAAAAAAAAAACDnWaU8NSdWpd/dhCPDqVHwYR97+mtvUjvjcXClTnVqSUIRTlKT5F5v3H5lmWdLEVpVqs4QUFJUqLnG9CntcprkqNWcuZWXO3h63Vxp6b958Q7sOLmW28PtatVqVJV6rTqztpWb0KcFwaUPcufld2ScmzaeDm2lKeEk71qKu5UW9tamublcFt2rXqdbUzGim06kU1J02r7JqOlo9NtZyqZxSSb38knGN405aLlJpKKk9Td2r69XKeXxZtTXLzoiZmf62dqY5rwS/XMLiYVIRqU5RnTklKE4u8ZRexo6n5Tub3RPD1KjpRnPDKbWJopRbhU+9VpRTvf8AWi7aW1a9v6hg8XTq041aU41KclpQnF3i0er02prmrv2nzDVZMc0n8OwAMl1gAAAAAAAAB8m7Jv3ANJc5BzPFWjoxa0nqdnrSIH6d7yDGrpTqP3r5WsB0JWFxDWq+rkIp4qysrgX+CxWk9F7dqJhmMqxPro69Wu/yZdwzKk5+jT17L21N81wJhV53jnBKEXaUtd+VR/qWhlM/qevkuZRX0v5geKOJnF6Sk79L19POX1DHXSfPyGYhImUK1lYDUwldJo8YnERhFzm7Jf7scMqnemn72Uu6vEPThT5EtN9LbS7n8wJ+Hz+nKWi4yinsbtbt5i0jUTMBGRf4TGPQi767L5oDRg80pXinzpP6HoAAAPz3dXmE6uKnQleNKg4yjTer0s3FNV3zxWtR5Lxk9trZKtkUpxcJTSinWcZQU4Tl6Rt3nZ7619a2M/Vd0uQRxME4tU8RC7o1bXtfbTkvvQdlddq1pH5jmmGrzqQhZUqtGop1acm+GmtFRateLTm1LY+a+zz2vxZqZuZxe2fPw2GC9Jpw7dUerkFN6SnWlv25Nb1WqP0lpR5uGrdRHyvk+GVtOu4pvRgnKikpekjNxWlF330djva7ONDI60ZUpOUami6btKSjo6KqpxVoO6Wmtut69aPschqKEoyq09GSqellKL3vpIRVRx5Putq/PrMTj+czu2/Vc0sNTpOpWcndpac5uNlCN2lqS1LSfzNjuBy6rThVrTUqVOs4zpYd3Wha96rj92U7ptLmV9bZnstwa0I4yvG9FNfodCWr081srz/YW1R5dr5CxeZ15u8qs+iL0UuxGx9O0tsc87JPWfpjajLFvZXs3gM9k+azuoVHpJ6lJ7U+b3mgTN1E7sJ9ABQAAAAADzNXTXuZ6PjYGDniLEnJoOc5qOve6VuezS8z3mW55ucpRxFOMW24xcZNpN7NR1yGj+jublL0jastFOKSvd7QOj1bdXPcqcwzGN9FNO2131XNLWzCMtUqMJL9q0u9EeP6Ne/6JRvyWhD+gGfwGKs3P3Wj/Uk05vby7b+864zLvSVJShOMFJ3UZJ6m+S6951hlNVWT0XsTaepe/WBq6U7xi+dJ/NGOz6p7VUXV8KNVicbRoxXpJxgrWjd62lzJa2YXdDXjVxDqUZb1xjdtOO+Wr+gHeM0ldnyOKu1GOtt2SWtt8x8yxUtaxEHVX3bSat9UXeW1MFTlpQpShL9aV5tdDbdgLzAUNCnGL2pb7petma3YU2qsJ8jjo9qbfmaeGIi0mtj2PaiHm9TDOHo684RT1q7tJftIDERkWOGq30YrW9SS52z5VwOCeqOMlH+6cvrYtMhwmEpy0liFVqfd0rRt0R5wNFRhaMY8yS+SPZ5U1zo9AAAAKLdPufWJip02oYmCfoqj4MltdKdtsH9HrXvvQcL0res1tG8SsTMTvD8mjOV5QlF06kHo1ac+FCXmmtaexqzLTc3kjxklVqK2Di96v/bmn+Uv8TXNtsf+pGXUnSp17NVNJUpSi3H0lJ3bhK3CWrsu+dmypU4xioxSjFJKMUrJJbEkarT+k0x5ZvPWPDKyaqbU2hmd2VJ+pst6tJK2xPV5FLRgbrHYWFSDhPZtT5U+dGfqZLKPBqU5c15aLNpNeu7GiUPDrWulGuwl9CN+a5T5dlLupVJQtyQjLSv0svjnEbOMgAKAAAAAAQM1xOgo+9v6E8pN02yn0vyAiVKjk7s8hHDB4lVIaaTS0pxs7XvGbi/CB3AOGOxKpU51Wm1CLk0rXaXIgO50/SrKxxhK6TWxpNdqOdbaBUbpZJyhNbWnF9mzvZV0qpL3TTtGD5nJ/Qp8NW0lGS2NJq/vAvaEydSZU4aRMoYlekdOzuoqd+SzbVvoBfZbiHG8b6tvafM8iqlGV+FFaUHyprau1EbDbTpi+Ln1ZdzAycZkinMr4TOuGxKlKcVe8Wk+Z3Ser5gbPJMwbg4yd9F6m9tuYvcBidK65tZkMleqfZ5mkyXhS6PMC3AAAAAZjN6lPERjCo5aMZqaUbLWr2vq95yzfMqjS0akox2at7fpscsTG05rmk19SLjuB2rvIPkG3rbbfO3dneESuyfGKrT00nFaU42dr72bjf6FnAmyukUdqVWUeDJroZyRHyvGqtSjVUXFSvqbTatJryKjT5fjtJWlwtl+cnmewHDXSu80JQAAAAACk3UcCn0vuLspd1HFw638LAgor8k4p/FrfnSJ8eQgZNwJ/Fq/mMCwIGf/AGWv8OXcTiFnf2av8OfhYEjCP1cOpHwo+V9owPFU+pDwoV9oGc3V8XHpl4Shy6Xq6fVj3Ivd1fFx6z8LM/lz9XT6se5AXuFZ3w32mXwo+NkXCsk4f7S/hLxsC9wr1nbF8XPqy8LOGF2nbF8XPqy8LAwsJH3AP1lbrR8COcGesC/WVemPgQGsyJ6p9nmaXJeFLo8zM5Bsn2eZpsk4UujzAuAAAAAGUzaNq9Re+/zSZAxOuLLfdHStUjLkkrdq/wBGinqvevoAqdyq9nXXqP51ZF9ArMmwkqdKMJKz4duVKT0l9Gi0iQe+Qrdyv2Oh0N/45FjLY+h9xX7lvseH6nmwNBl3DXSu80Bn8t4a6UaAoAAAAABTbqF6qPX/AIZFyVG6biY9deGQFZDYuhEHKODV+NV8RNp7F0LuIeVf9749TvQE4iZuvZ63w5+FksjZmvUVfhz8LA+5c/U0vhw8KPVfac8qfqKPw4eFHSuBnd1XFx638LM7l3Ap9WPcaTdOvVx63kzO5fH1dPqruAuMKScP9p/ul+YR8KiTQXtH91/MAu8LtO2L4ufVl4WccLtO2K4ufVl4WBgIHvA8ZV6Y+BHmCOuDjv6nTHwgajINk/w+Zp8k4UujzMxkGyfZ5mnyThS6PMC4AAAAAeKlKMtUoxkuaSTX1OTwFH+ypf8AxH+hIAGVzWPr59K7kcIok5px0+nyRG0le11e10rq7S2u3aQfanBfQ+4g7m1bCYf4aJ01qfQ+4j5LTaw9JaLSUdD3XjqAucs4a6V5l+UuVYeWkpNNR23eq5dFAAAAAAIea4L0tPQT0XdSTtfZ/wAkwAY/CVk4LWlbVL3WI+UTuqslsdWbXRq1lfXp630vvLHKFam+s+5ATjhjlelUX7EvCznia8lWoQT3s/SaSstejFNayRWV4yXua+gEfKH7PRt/ZxXyikda7KTBYqpSTgkpRvdJ31dHuPNbHVHKN7K8tFpLk0ZPyAl5hllXER0aMdJppu7UUtTtrZm44OVJ+inbShvJWd1danrP07cwl6C/LpO75WYXOY+1V/iS7wPGGiSaatWT54OK7JXIWWLjPiSX0iWboXs+VbGBYYd2Z9x+JjGlNv8AVa7WrJEjc9QU6rVRaS0G0nsveOvvMnujb/Sq0U3oqbUY3eil7lyAVeGnpK9ra2vlJryLCjh3wly96K/Are/in45Goy6lenHt7wLDIcsqypuUdGzdtcrbP+TTZXgXTTcmnJ817Jdpy3PRtR/E/IswAAAAAAAAMxmfHT6fJFFWXt9H4Fb8ykXmZcdU6fIo6v26l+71PzKYFsi/ySnail733lDHaaPLF6tdL7wJQAAAAAAAAAA/PsTHfS6X3kzLOC+nyRGxa38+tLvZIy7gvp8kBzx3H4Xpqr/L/wBCfPY+hlfmHHYXrzX+VIsHsApqlMgVVv4df+CRazRV4jhx6/8ADIDd7mOI/FLyMXnMfaq/xJd5s9y3EfjfcjIZ0vaq/XYEHK1rq/EfhiXmGjqZS5Ytdb4r8EC9wexgWuQR9a+o++Jid0i9sxHXfcjcZHxr6r70YndIvbK/XfcgKvAre/in45Gtypeqj297MngVvX1p+Nmuyrio9veBqsj4r8T8iwK/JOK/EywAAAAAAAAAy2YcbU6zKSf26H7vP82JdY/janWZTf8AnL93f5qAtobUaTLuLXb3szdPauk0mXcXHt72BJAAAAAAAAAAGExy9ZU68vEzrl2yXT5HjMeNqdeXiZ6y/ZLpA8ZjxuF+JL8mZPZX5lxmF+M/yKpPAr5lViac5TXo4ObU03a2pW1630ltMtcDJKnHUv8AbAm5FJU6MYNPS1ylzXf+ljJZy74qs/2/JGjnirbEZfHT0q1SXO/JAccs21viv8umXmE2Mo8s4Vb4v8umXmE2MC2yTjfwvvRi90i9sr9fyRsMqlap2PyMfuh+11+v5ICswC3r68/GzWZXxUe3vMpl/BfXn42avLOKj294GqyPivxPyLAr8j4r8T8iwAAAAAAAAAymPfranWfeU8X7a/3dfmmjzXLajm5wjdPW0mk79pQwwtZVpTnh6ivFU1JNSSim3riudsCwp7V0o0uX8XHt7zN0KUnJLRknfli9RqcPT0Yxitdlt2XA6AAAAAAAAHmcrHo8yQGCzmc1Wqerm7ybTUW009e095TOTUtKEo61bSVr7TZVKCfIVWbwScLe/wAgKLM3v8L8f+TVRPK7NHvsP8ePgmvMsLgQplngo+rj/vlKyZZYGfq49veBI9GZjMV6+p0ruRpnMzWaq1aT/Ws18reQEbLeFW+J/LgXWF2Mo8uktOt114IryLrDPUwJ+DnaV/czK7oo2xE5PZLfJ9mtGipyu7HqrgIzVpJNczV0BictknF217+f1k35mowE0qcbvn7zotzFP7t4dXZ8idhdzkVbSnKdtiepfJAXGRP1KfI22veucszhh4tJI7gAAAAAAAAD5Y+gAAAAAAAAAAAAAA+NFdmuDc473hLWtduwsgB+d53CvGVNKjN6E41JSstGyurL5snqvG2ldW269VjZumuZHGtgaUuFTg+mKuBgvTSnK0Iya/Ws7L+pf4TCtRS1l7HA01sil0I6KggKf0DI+KypVFaSvzPWmu1Gh9Cj76JAYujuV0G3Sla+1Su03z3O8ckrvU5RiudXbNboI+6CAo8DlChtbk+VvaWEMKiboo+gR44dHSNM6AD4kfQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA//9k=" alt=""></div><div><font face="Mihan-Iransans">نویسنده: Liz Kislik</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">منبع: HBR</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;گاهی اوقات، رهبران سازمانی باید خبرهایی را به کارمندانشان بدهند که شنیدن آن برایشان دشوار است. حتی زمانی که کسب‌و‌کارها کارشان را به خوبی انجام می‌دهند نیز تغییرات سازمانی و ساختاری مورد انتظار است و تغییرات مالکیت، ساختار سازمان یا سیاست می‌تواند از طریق ایجاد احساس ترس، عصبانیت یا اندوه بر مشاغل افراد اثر بگذارد. هر یک از کارمندان با تعجب به خودش می‌گوید: «این تغییر چگونه روی من اثر می‌گذارد؟» یا این طور فرض می‌کند که «این تغییر خوب نخواهد بود! چگونه می‌خواهم کارم را انجام دهم؟»</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">خبرهایی مانند این می‌توانند دلهره‌آور باشند و اگر بدون برنامه‌ریزی به کارمندان منتقل شوند ممکن است اثرات منفی برجا بگذارند. اما رهبران سازمانی، با توجه به آنچه گفته خواهد شد، می‌توانند برای ارائه خبرها به کارمندان به طریقی اقدام کنند که دریافت‌کنندگان پیام، خود را به خوبی وفق دهند و با حداکثر سرعت ممکن بهبود یابند.</font></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;</span></div> text/html 2018-09-01T05:30:00+01:00 mba-farda.mihanblog.com بهرام سعدیان ۴ شیوه تغییر مدیریت منابع انسانی در سال ۲۰۱۸ http://mba-farda.mihanblog.com/post/2222 <div><img hspace="0" border="0" align="texttop" vspace="0" src="https://2f0m6a43zofy3ffa863wmmhv-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2017/11/HR-Human-Resources-Management.jpg" alt="" style=" width: 300px; height: 0px; "></div><div style="text-align: center; "><img hspace="0" border="0" align="texttop" vspace="0" src="https://2f0m6a43zofy3ffa863wmmhv-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2017/11/HR-Human-Resources-Management.jpg" alt="" style=" width: 600px; "></div><div><font face="Mihan-Iransans">مترجم: علی پورقاسمی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">منبع: Business news daily</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">برای همه شرکت‌ها، یک بخش عالی مدیریت منابع انسانی بسیار ارزشمند است. این بخش از افرادی تشکیل شده که مسوولیت رسیدگی به کارجویان، استخدام با صلاحیت‌ترین افراد و از بدو استخدام، نگهداشت افراد بااستعداد را بر عهده دارند. تاکتیک‌های مورد استفاده بخش‌های منابع انسانی برای جذب و نگهداشت کارکنان، همواره در حال تغییر است و به نظر می‌رسد که هر سال روند تازه‌ای در این زمینه ایجاد می‌شود.</font></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;</span></div> text/html 2018-08-29T05:30:00+01:00 mba-farda.mihanblog.com بهرام سعدیان کسب‌وکارها چگونه از بحران‌های اقتصادی جان سالم به در ببرند؟ http://mba-farda.mihanblog.com/post/2220 <p class="MsoNormal" style="white-space: normal;"><br></p> <p class="MsoNormal" style="white-space: normal;"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">نویسنده</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>: Alec Scott</font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; "><img hspace="0" border="0" align="texttop" vspace="0" src="https://webassets.inman.com/wp-content/uploads/2016/06/goir_297892571.jpg" alt="" style=" width: 600px; "></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; white-space: normal;"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">مترجم: مریم مرادخانی</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="white-space: normal;"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">منبع</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>: Business Queensland&nbsp;</font></p><p class="MsoNormal" style="white-space: normal;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><b><i>راهکارهای برون‌رفت از بحران اقتصادی</i></b></span></p><p class="MsoNormal" style="white-space: normal;"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">رکود اقتصادی به معنای کاهش کلی فعالیت‌های اقتصادی در یک بازه زمانی مشخص و مستمر است. رکود می‌تواند محدود به یک منطقه باشد (مثل بحران اقتصادی آسیا در اواخر دهه </span><span lang="FA" dir="RTL" style="">۱۹۹۰) </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">یا در مقیاس جهانی رخ دهد (بحران جهانی پایان دهه </span><span lang="FA" dir="RTL" style="">۲۰۰۰). </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">از مهم‌ترین ویژگی‌های رکود، افزایش بیکاری، کاهش قیمت سهام و مسکن، بی‌اعتمادی مشتریان و کاهش سرمایه‌گذاری‌هاست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</font></p> <p class="MsoNormal" style="white-space: normal;"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">راهکارهای برون‌رفت از بحران اقتصادی</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="white-space: normal;"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">گرچه تقریبا هیچ کسب‌وکاری نمی‌تواند به‌طور کامل از پیامدهای رکود در امان باشد اما اگر بدانید رکود چگونه بر کسب‌وکارتان تاثیر خواهد گذاشت، می‌توانید برای به حداقل رساندن تاثیرات آن برنامه‌ریزی کنید. شاید در این پروسه حتی بتوانید فرصت‌های جدید را شناسایی کنید.با برنامه‌ریزی، بازبینی و نظارت بر کسب‌وکارتان می‌توانید اطلاعاتی به‌دست آورید که برای ایجاد تغییرات لازم است. شما برای رسیدن به ثبات مالی چاره‌ای جز اعمال تغییرات ندارید. این اقدامات کمک می‌کند تا راحت‌تر نسبت به بحران واکنش نشان دهید و پس از پایان بحران، خود را بازسازی کنید.&nbsp; برای عبور از بحران‌های اقتصادی، این نکات توصیه می‌شوند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</font></p> <p class="MsoNormal" style="white-space: normal;"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p> text/html 2018-08-27T05:30:00+01:00 mba-farda.mihanblog.com بهرام سعدیان ۶ روش برای افزایش قدرت پیش‌بینی تیم‌های بازاریابی و فروش http://mba-farda.mihanblog.com/post/2218 <p class="MsoNormal" style="text-align: center; "><img hspace="0" border="0" align="texttop" vspace="0" src="https://marketingland.com/wp-content/ml-loads/2016/01/MarketingZoompic_1920.png" alt="" style=" width: 600px; height: 300px; "></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">نویسنده</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>: Gianluca Bisceglie<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">مترجم: مریم رضایی</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">کسب‌وکارهایی که رشد می‌کنند، باید ایده روشنی داشته باشند از اینکه کجا هستند و کجا می‌خواهند بروند. پیش‌بینی و برآورد فروش بخشی حیاتی از برنامه‌ریزی‌های پیش‌رو است. به‌عنوان یک صاحب کسب‌وکار یا مدیر ارشد، ضروری است که اعداد و ارقام مربوط به فصل‌های آینده را بدانید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">باید درک دقیقی از ارزش معاملاتی که در پایپ‌لاین فروش (مجموعه اقداماتی که یک نماینده فروش باید پشت سر هم طی کند تا مشتری بالقوه را به مشتری حتمی تبدیل کند) انجام می‌شوند، داشته باشید. هر ماه چند قرارداد جدید به سرانجام می‌رسد؟ ارزش این معاملات چقدر است؟ آیا در مسیر هدف حرکت می‌کنید یا نیاز به انجام اصلاحات دارید؟برآورد موثر، شما را در پایپ‌لاین فروش و بازاریابی مطمئن می‌کند. به هر حال، تحقیقات «انجمن مدیریت فروش» آمریکا دریافته که تنها </span><span lang="FA" dir="RTL" style="">۴۴</span><span lang="FA" dir="RTL" style=""> </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">درصد مدیران معتقدند مدیریت پایپ‌لاین موثر است. برعکس، شرکت‌هایی که فرآیند برآورد رسمی‌تری را اجرا می‌کنند، </span><span lang="FA" dir="RTL" style="">۲۸</span><span lang="FA" dir="RTL" style=""> </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">درصد درآمد بیشتری نسبت به رقبا به دست می‌آورند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><o:p><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></o:p><span style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;</span></p> text/html 2018-08-25T05:30:00+01:00 mba-farda.mihanblog.com بهرام سعدیان با ایجاد اجتماعی قدرتمند از مشتریان پیشتاز بازار شوید http://mba-farda.mihanblog.com/post/2217 <p class="MsoNormal" style="text-align: center; "><img hspace="0" border="0" align="texttop" vspace="0" src="https://www.worldbank.org/content/dam/photos/780x439/2018/jan-3/FCI-consumer-protection-FS.jpg" alt="" style=" width: 600px; "></p><p class="MsoNormal"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">لئونارد شرمن</span></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">مترجم: مهدی نیکوئی</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">برگرفته از کتاب: اگر در جنگِ سگی هستی، گربه شو!&nbsp;</span></font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">&nbsp;ایجاد اجتماعی قدرتمند از مشتریان و تعامل صمیمی و حتی </span><span lang="FA" dir="RTL" style="">۲۴</span><span lang="FA" dir="RTL" style=""> </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">ساعته با آنها رویکردی است که بسیاری از شرکت‌های پیشتاز جهان اتخاذ کرده‌اند. چنین رفتاری می‌تواند وجه تمایزی ارزشمند در مقابل سایر رقبا باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">با ایجاد اجتماعی قدرتمند از مشتریان&nbsp; پیشتاز بازار شوید</span><o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">اتحادیه خدمات خودرو آمریکا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> (USAA) <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و گوپرو دو مورد از سازمان‌هایی هستند که تلاش می‌کنند برای ایجاد اجتماعی قوی از مشتریان، دست به اقداماتی فراتر از الزامات بازار بزنند. اتحادیه خدمات خودرو آمریکا که یک شرکت تعاونی به حساب می‌آید و مالکیت آن در دست اعضایش است، ارائه‌کننده خدمات بیمه به بیش از </span><span lang="FA" dir="RTL" style="">۱۰‌</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">میلیون مشتری است.این اتحادیه در وب‌سایت خود این نکته را درج کرده است که «اتحادیه خدمات خودرو آمریکا در سال </span><span lang="FA" dir="RTL" style="">۱۹۲۲</span><span lang="FA" dir="RTL" style=""> </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">و به دست </span><span lang="FA" dir="RTL" style="">۲۵</span><span lang="FA" dir="RTL" style=""> </span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">افسر ارتش بنیان گذاشته شد؛ افسرانی که تصمیم گرفتند خود دست به کار شده و باتوجه به آنکه کسی خودروهایشان را بیمه نمی‌کند، خودروهای یکدیگر را بیمه کنند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal"><o:p><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></o:p><span style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;</span></p> text/html 2018-08-20T05:30:00+01:00 mba-farda.mihanblog.com بهرام سعدیان کسب و کارهای قدیمی چگونه ماندگار می‌شوند؟ http://mba-farda.mihanblog.com/post/2216 <p class="MsoNormal"><span dir="RTL"></span><img hspace="0" border="0" align="texttop" vspace="0" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUTExQWFhUXGRobGRgYGBsbHRgdICAXFxofHxogHSggGB0lHh0eIjEhJSkrLi4uGB8zODMtNygtLisBCgoKDg0OFQ8PFSsdFR0rLS0tLSstLSstLS0rKy0tLS0tLS0rLSstLS03LS0tLS0tLS03Ky0rLSs3LS0tNy03N//AABEIALgBEQMBIgACEQEDEQH/xAAcAAACAgMBAQAAAAAAAAAAAAAFBgMEAAIHAQj/xABDEAACAQIEAwYDBgMGBQQDAAABAhEAAwQSITEFQVEGEyJhcYEykaEUUrHB0fAHI0JicoKS4fEVJDNTwkODouI0c7L/xAAWAQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQL/xAAXEQEBAQEAAAAAAAAAAAAAAAAAARFB/9oADAMBAAIRAxEAPwBr7PIMxMDaj9LfCLmW55GmF7gWJ51qkaYm0CJpdx9imC5dBUQZGtLvEb8E0hQ7LrFes0n97cqhN+JJ9B+f0/GvLWIFVlZFzWPf5RRC1coaIMGrNo+dFEbVyrKXKGq2oq0hqC0bm/76VYt3NvnQ1mhSTsNTU2GkAZiSYjUkx5DyooktysFyq3eVmegtC5WC5VcXBWwegsK9eE1FNYHoJQTU9tKjs262vXgo3iNz0qD27cAMDfU+2n61Hi08OhIkwSN412PL1oNwzii38TcCTltoBJ5knX20o1jdh6/kaCktmBCMygctx9dfrWFn/sn5j9a9JqJ7lUem+ean2g/nVa9ihzkR5H9KmzVFcPnQVLmOTcsI9aju3Ryre8woPi1HLw/3dKqN8Ve6mhOKv15dZuTT6ih99iCZE+hoiDENPOheKtK3xAH2q3fv+RFDsRfA3MetUU72EXlI960wtwo4EnetnvzsPc1vglllkzrVDX9sP7/3rKm7gdBXlZDphzDgD59f0o7jD4Z6QflQHB/9UdKYsZblSPKpVge19FfIWhu8BCkxmVgBp13n2oNxlT3jL6R9KJcQBm2ygEm2dxubZDRPI+HeqXELq3IugEZlEDz5x6bevpQLuMuAHLyUQI59fafpVNL+tS4yy/xBTHIxQlrxBqoYMPiKu279L+Hv1aXFEED1k/KgYLd7arK3dPlQK1fFXLV/fWgIXMQCQn+I/PT6j6VdFyhGHvaT1/Dl+/Ordu9RRBXrXvaqrd0qM3vOgv8AfVn2ihovedam/wCdAaW7pVrDA7mh+BbSTXuO4qEEA+Wm89B1NRV/FY8Kszppr66fOhmIvllLPooEhevQt5+XKh9mWbO07yFmQuw+fn61X7RY3LZI66URJ2DfNdvHrl+pY03cTaFX1/I0m/w0M98fNP8Aypr460Knqfwp1eKjXKiLTVRsTUZv0Rez1Ffu1UN01DcvVRtdvULxl0VLeu+dDsTcoitib1C8TfjzqfEXt6oGWMKCf31qineuXG6IPmf0FUHVQZ3PU60dPCnI8Ry+m9QnhijzPU0AgSdgau8PwvjWetWmsVJhLfiHrQM3cr0rKny+VZUB2xo4PnR+7iNKHcTxFpGPeCNoYK867agEH3qXBNbvA91czQQCCJidtoIHtUVDnzIh/wC3dg/3WkH8KpGz4SNPAWHtqw99TWXkypibesgd5PUowbTyiaqvdOe+B/UqXB7gBvx+lUM7cLUgb+ED8BSJ/EDCBLsAaqin2LEU0YXtIjLqyyBt7R+NAO19zvbjEEHNbQT6NP5VIFXBv4Zqzbu60U4d2WuNaDApBJjXXp0r09m74/on0Zf1qimLmtTLdO071MeD3gNbTewn8Ky3hG3ysPUGiJxf0qUXTFa28GYBjf8ASvXsMKDZsZFYuLHWql6y3Kh1y6wOtAb+1VqcXzoF9qrXEzcVkByyrawTAAJJgAk6dAaB1tXC+Da8vwgct5BAI+ek0LtlpzMQTyHIDoP151Z4Tds2eHjB52LxubVxd2V9svh060K7yDEzBIkeRj9jeiia32OgH739qWO0uPJhRRZsQVBI5gj5/h0pUxZL3KI6H/DFYt3D1Zfzo52suQLY/vf+NDP4eWctt55sI+VWu2pINr0b/wAanWuBBu1ne9Kp22qVXFVlPnqK61WcPgbjwQsDqdP9aI2OCqNXJbyGg/Wilm+TtzPIbn251oOEXX3GUf2t/kPzinJMKiaKoHoK0urQKNvgFtdXJY+e3y/WtrtgLsIqzxvi9uypZg0LzCkDrAJjN/hmgHF+JscN9otskOwVRDE5j94sFywJPwnyoJL1D84bMwIIWMxBGkyRPyPyqzw+0lywj3VLXGBJVjOxKyF0GU6QY5iq/aS6UsXAq7hFAiInvBMURE6V7hV8Q9ahwVxntqzbkD96VNYXxr61Q3d2Kyt8leVBvi7ng7m9cRrlsju3+8u+VjlYhwDMRr70X4Iq3Eu2+8LSFHxEwZ00LGNR91a5Zwrtn3uJV7yFHYKFyCVZvhUkHUDXlNdQ7M8VN2zduKEFxLsNC6EQpg6zs0TvI9qijF3Dh2bMFgyoI3IYFWzeWppVw9lj3ZO8PYcRqDqR8gZ9qIXu0gW6LboBnZUz94Mikzl3A1MHTqI51B2nuALf+HPmtusPrBNuGgaoSDE8486BU4jgVZjI5+496pYBe6LCCc06yBEeKTO+gIjzpm7UOi92wAUOMzOZgGNdOQmhlhTbt3mI0K2h6hrgBjyyzVDn2fM4dPfT3NEba7eh/KgvZlj3cNLEMw13nQmdBzJo1ZdDzXToR+tRUjwBHXSQdvP2qxZt6QvLyj9RWnD7quxI1gR10P6x9Ktsg+Hb00/CoKehMMs681B6eXnWxwts/wBC/wCUVIEc8xB69NP371l4tIHh1+HqY1MyI2/GgqPwizqSg18yPzoDi7/D1kEM0Eg5QTqNNzoR6GmTE4bvLbLcDRI+CQ2kHkTz/Cl7DcCt3IMupfdYXzjTQjQb+VULmC+yOxd7TJaLeFxdDMdSAWtZPDy0E7ihvaDC2kuK2HuggEQCOfMEaGI8tpppxXZMLcKW2QgAEAlhl1g7AydyBtW/COzL28Stx1VrYVwGkQZGmh1G3Tmauor4S2Lxstbe4Fup3oVsrhfhkSymNW6z4dNJq5e7Kt/Sy6kmNtySeUTJJptW0sCFAiNgNNeUVRw2PDOVCPoxWSCBpOuoGmm9TVwrY3szdCmMp9D+tK+A4Jca4fATB8j+ddV4iBkPpS3wNf5h1qov9nsObTIpBkg5hG0xGvLQH5152psPcdQFnKDsYEHUGT6RR2xb8Wbyjy6z+PzqDHmSP7o/E1FLOE4H/wBxvZf1P6UYwuAtp8Kiep1PzNbgiq9zi1oOtsEuWMeAZgvLxHYUQQC1uUr0CK2aiqrqaBdrsS1rC3XRSzAQoGmp035Uw3B60vdsMG93DNbQEliswYMAzpPpB8jQL3aVcQzWGto7KVcsiJnIJYEayAsaa/2aVHxb2nu4fFM2VXV/FDHMVmCw00AEAHSeddF+13gAFRvhA2Ciee+pEztSvx3sy2IfvHZU3zZBJY6CWMbwI+dVArs14rty5dlRAVQRqoXVfEeRzHQCpO0YFy2ypKjMmu+2c0Vs8Jyoqd47BQACYGg89Sakw690GVdmIkmW6jfl7dKIB4G2wtKCYgD1jb51PhrfjXfcb1eur4QIA13FQWF8Y150DbkrK3y+dZQIF7juGvvKKoZrgcK6HODKE5XkgiQTl0FdD7K8KNi2o/li3dRWdgSCZkzJG5UjyEUA4vwO0Gti3LN34AQAEkALz+KInfpTTgeCOci3mhE8KIIOVRIG8qZWJkHaiud/xOXKvhUZPtD6yS0gGAZ5RqN9CKIdnsX9rwQD3AHy5WJmYtmFM8hosx12qt2o4Y+It3Etgam1eHOZN5GPhGmmQ69DRHsr2ZtW5tuucZVDhmOUkzOmwE9NaArjMOqX0V2RQ1lXmfDzUEnYToPah/GrH8q5bU5AXs21IGwDtpHP/aitrsRh0TEWLbXBcKllzNIVTosQNRvodfxola4IbiLdVkyG4t3KVOmUBSNtDmBMcqAF2bxkO7yolFINw5dYUGT0kkddK3xGIco+VbTPlhQoAG8anTJsDLamdhWvG8BcsYZWu5LgS4oUSFksxIzMWGmbL8yaqcLtl7ZUWrLRmmLgOknci4fF0nlyNB7hO3xwxYPbDGFz+IaEeEgQdNSeUURxH8SLNyzcZbbK4Q5ZIjMQQs67TXPu0HZ+6LmaAuZhANvKNvvaz+e9DLXDL8eFZH9gAzrzFMH0FwTjeHvW17u6GgAHQjUATuKsW8Qj3RkZWyoTKmRqQOWnKuP9jkvIrls6QdiCNMpMwNIk1B2d4o9pSMrklx8XxTCwABrqdqmGu43DAJ6An6TUeBtZbSLMwqiTz0FJHaLi+Js2AxtPbBhD3jDKZ3nK5jnvVngPam49ku7IcoEwNBOw38qYumkYVTdZiFjIgAiCDLkmfl8qlxOHU5ZnksZiBB0OkxMUs4HtUzm46WmuKIzlEYhYHrr10mheM/iVbDKvdGFeSVcHMozDTaCTrrpANMNPlrCBQQCRO50np0iqnCcM3d23dpbICRykjX29q0wfaCzcVWJ7uVD+NlEKRM77cqDcN7e4LIiZrpIAWcm8DefP2qBgt4R80m7Pi1ABHQwBm0EGPb1qrdt3O/Zg6DKoOWDEHvAs6+IyDVXDdssGVuP3hygz8DTEKJiJ5H5VV4d2twl69mt3CQ4tqPAwk5rkaED71AawjQhYvm6noeg229qjuBnS3kYIc2siZ0bSQfz51Pi7s2rjDpAEEQdV/H8KCXeP2MOirczBhcZ4CGMhuXAv/wARt6UBHieHcWl/mQA65jBk5nVRrm0ALTHkNqlbBMEA7xvC2Y888awSxJA9DOg13ld7QdtsN3TIq3GZgrL4QBurjXN5UQ4J2vs4t+7RGWSQc5XoTsJmegNUEgAWjpqfLpQvGcYDO9lQQ4kAk6E+2oHnTDhAxJlCkGB4gcw9B8Pp50oNdR7164ApTM2nmmza7ywkR50G+PcHFWFY3T4ZASQk5oBbXyjWimKcCZNJljGu15Rbvl3ytmD+EJBJkHLGh841rOC9orrv3F+1dW4oYF2AALCWG28qCemlVB2/dXmfTQ/pFDMfjkUKMr6nSYjlPM6a1W7WcQOGynxNmnSVG0dVPWkvF9qWaCbcwZE3G0PWABRDpxG8UEkLuBAJO+k7DnQC9xZQRLRJMDKdY36n3oPgeJ3cTeAIQZfGTqSMoJ0LE9KmWwLndhoXvHLhjH8tZIynpMj/AC1QS+0s+bukDZJJluQIUmIOgJrTCYxSy7TNDmxLAArcKd5mDiRoIUHnzPUVpYFrvB4/gaEII8QnciNdPSg6H9rHWvaz7Ra/7g+X/wBayoFO7g0tXQlvF4jvRcUqpdmGXMRqSNGgbSN6O9kuDYsXB3mKusQXXS4wEqSDMgkqSDy5edKHDeJ99iFC4Mm4WEZXYkfE2qlfOeVPXZTg+OS894r3XeEswZhdkkkmEzAJqSdI+lFSY/h2Dw2IN0Ilpi6IMoiS5y7DQnUmamwts3BCMUZmMMN9C56HpG1VO0ts3MQVhIR7LjMAWnMdvu6A61TXHtYtMRauXLiXPhVyhlmOkgErGhOmxoB2N7QYqxiQRcZswlzkDZkDRqQNQRsYnXSup9nL4vYZTlyyXBBM65mzQRuJmPKkjBdlu+AOLzpbaMlrvXaJOgOUqpI6lecaRT9wXBJh7S2V0S2IBncbknprPyqVY5Zxm1d4nj0sBe7tWD4wW5EtDBYBJMRIEaanWmPtDwzDYW1buWsKFcXEQm2QGZWITVtydZnlE1pw+3abFLimtkOFZAwOsFpBOgB8ql7Udphh1ztbLKrDK6kA5iJ+A9NddN6qBAutcKDuYQ3Acx1KjTw5vIfnRu3h7ELPdrCRGZNSTpIkEtAnbWjVvilu7hLOJBOS6Egb6vpEHYhvwil/iPAgvfXTbUsWDZ4GaCsnlO8CoLz4C2iEKpfMDJRkBHsYmBoANdBUFnglgHKARPiGbKWkQZ+90+VKXEGxNt1vnLL5mW2MpALAgMELQDvr510fhrBVUZVNyACVGpMDMfJZ8+VAN7ToDhnmz3sR4WBOUDUt4tDB1kTtQnshbwv2V/DZYBmGUoFJ8I0iWJMncfLlT49oEQdo/wBKBWezeEsXvtCWwjKraiYGkGBsNP8ASmqscEwvdIQtoWg3iyrp5agbHb5VxntPw1rb3GYC2ysZtQAFkeHL1UDnXfrdBO2vBbeLwxRozBlynY76qD5gnTrFJSwPuYEXsBatd2hc4YQWA0JAXfeN9ucUF7JdgrSB/tTd406AFoA1I6a/pUnEu1CJYW2HAMBBkBLgL1OUCJG4Ye1adn+1y9663ScuWQxkEkaQFzGIBJiSTr5UQt9psL9juXbSIxtEZlaf6SNj4eUEa9aFdiMUr3fCGRUhh4hEgyokjTX9KI9o8V9pNx3R1nMF8agBTIXTuyZjz5mgPZvDhLir3Jch0Ocn4BI100YiNNOtUd84QHAXM2YOmYzvM9diNegpR7aYIXcWy5XYtbUJDKFlQSSQSCd4rbsXiWLXAzkAIwUkgAQUPMiAOdFsNfD48kuDFuRlIynwoCQw6a6HrUVT4d2Kw9y3ba7b8ZQTM7xroDAiaX8DinweIFpMO5UOpIAAiSpMHLLacvOui4G/JCjYAj5BefvUeMslmRiQZyQA+0GSdvEOftTTF7H3Clt2US39IgnUmBMaxJknpNIGOvX3XIosBcoICZy7MQumURMEn6bb10dGB15VzLj927bxIPdtfCuTAtSRDaEEmByE8489JChPFMY1tYusi3ANALLkoTn3UPJ3PKNqZ8Rwko1vuw7JoWl5CkKLQME8k022oeMddKl4e00kgGwJksQJhiQIMQY6jpTRbjcdI/CtIQf4mPItf4v/AArnVynr+I2LQtbUsP6tPcCkdrWhM+mtWII9mkDG6CJBVAR6uB+FTX+Bgy4ZPELhEg6ZIzTpEgdKq8BusovFMwYKsZRLaNOg61FfxBIPiYnUnwbTv/Tprp7UFg8LZZkLIy6jkDsYMfKp8NgXBDTMGNNPLkedB5JnRjB18B89/Dp7/lR3C8OIIBcSQHiBBGuxA1OhoG77I/7/AN6yo/sjff8A38qyoC7Y0WmXOyoEjKSQp3LagsD9NaLcM7WC8wFlGurzZEbLznx/B8iaSexfZCwtzPdIvuBJSQI899ROmtdNt4pUTVcgGgVYO+giNKlWFLjRAv3DK6PbEHcz4RpyHiJn9KqcGPdrbfUTczeoliZndY0PkDVHtViwuNZDOZ7mHG3JWzb1twfCLfQWmdrYL+Jl1YgFmgDWJGmg51Q5YPjdu7GchGUuYEnRSBO0/TmKI8cxJFi4AQDEGTykT7xPzoC/CMNYH/LqM1wOpJYkn4BBJk8h9a84Xwa/iIe98KgG2c0Z3GUAwQfAYOtRUKPIAXUztNU+1mGN3B3rcAsULL5MviH4U4catWiB3zqgXXUgfWl7E8RwiqVsocU33A41HOPvb+nU1UCP4YtfvYBLWWLaXAVOpBWQ8yToc4bTbURXSFwpzli3hIAy9IEaHn1161R4BikNlSllrIP/AKZTIVMagiB6TtUHEe1Qtq5t4fE3ynxC3bMD/E0A/wCHNWVLHEMJZwzo94ZgDkA1+PQKYkAkeemvUU74S0qouUBfT66nWudcf41jMVI/4Wgy5Wm6rNcABBlTCgEcoJroWCJKAazJ39atIu2zQ7j98JaBYCGdE1nQu2RDoCZzleXOqnaXGXbKoUeM2dToDrAytqN11MbHnXnA8QL1gC82ZhcWSYBZlK3E0Gg1A0AG1QGrKkADSaqcQRyrDX4kZcoEiCDzYTqDO2nWiFul7t3xO5YwzPZXM4MbEhQVY5iB+5IoOYdtMemZkTMCGJcsADvMCGIiSTpHKdhVTALmkgctzQy+lzJba4pGdpkg+ZOp31j50UwNwZXI8h9a2yzG3QANSII/EV7wrD3iSLFpnCXM7ECYzIQqxv8AECRGxqDHMDExrAmCQJ0JI5wNa6H/AA84YLdhnDKe8eQQeQAVPQnUx/aqKpYB7Ya7Y7m+roQHAUJnnIMzXGg5czSFGmWDqdaJXLOJQXThcPaU2/DmzFy5gEhSYzQdCOojWi2N4cbmLvAMB3mHK+atCAGN4218qJcIcPYV4HjzPt95iw09DU1W3B8GVRJgkKZ9WykyPavcHZtiDZCKokaDTQ/Tc/OouN4JrtoIrshDKZQweYP4z7UrtwzHqT3eIuH+8VM/MmgcMThhcXK2bLnB8LkZoIPLkddJpP8A4iYK2i22VSrNcIzAqTtm1zCBtvIr2eLWlEC26rtonL0g1Ldx2LuKJ+zOOYRm19T4hFAvcSs4mwhy3L727eUsc1sDMSrHw5ZYAkGd5mmReJqtvvDtA284qpfZ0WL+ESDBEQwMGdfnp6Vre4tgimS5YdV00AP5NVRzvjlx791nFtysuoIUmSTAAMR+zQ65wy7ZXLctlTvB6e1dGv8AGLCwLJKqF0BA0Mk8xNCONFMSsNcGYHRgh5+/7iqhV7OE/wA4rGbwRI03Y1GzspIPi8IBlmO5nczuaL4PgwS3dy3QZycoOmbrPWor3BHE66GIg9DQD8HibiG4UEZic0MD1ndfXWrfDMYVjLbgZCCQ0yOsxsNq8ODfKQFOYlvMa9au4XA3FXLkbwpG20nr7igJ/wDEj/a+lZVb7Pc6P/l/0rKgN8F4nasEh1JcsVULdcM5GshQecbRypg4diMXdzotg4cDxZ7t7vjGp/6YJg6bFhHShXZrgeGwzKzX1e+R8b6GI2EsdKM8SxiLZvW7NwNcuK6gAgeJgQuvLU7/AFooFaxWDONAuZ7pa8yMWzZLbKcoMgATmgGSfi9a6Jg8OlsZURUHRQB+Fc14T2NvPZNi5cNq2TLAsHLsdSwyMI1+8TPQU5dmeIzOHe6l25b0FxSP5qjTMRJysNj1356SrCp27wd9c2IW53UX86q5JEhSCJXdGy5wvVjO1P8AhbpCgZQIWdyJ0E6ZdK3xeGS4AHUNDBhIkBhqDVpTUHPuKcYW3xIO1pmAsFRBURmYsSM2UMunP2og+HS9ibGMs5rbW1KOhtlc6xty1AbcSNB0ol2j4C1+/Yu22CsoZXJUNKbjQghtZEHfMdor3AcFZEZCtlQxP/Tt5Brk17uSs6HnzNUejiTG6tsWX8U+MlcoAidpPPaJq3ib11WtqqhgxIJzaqACZiNdo968wnDxaLt4dY0VAsAT03Pn5VOMOSUckZh8oOhHyoNsReZLZbKGI5Bon3IrbDuSJKZff/TStLgN20wgAOpA1J0IieVa4W8zLqIIJWTzKkqSI5SKgGdp8JcuqgRc0MZ1AgEaHU/uag4Ngmsk5gQCVJYkRIzqAI3md/SjdtJHiAJMz+HP0rQW1A0CgeY5b1Rcs3ARIM6kfLQ0ufxEs3Tg3Nhyjl0lhBldQRBBETG3SiHD8O6MCXlIfwiYktmB6SBpp1NedscH3+AxFsEBmTwEmPECGHrqNqg572xw6twrDX5g5lCiR4wwbMesyJ9jSVg8W4UqGIBiRp+dCbgdb4tuScvh3kDnp/pUpvRdFbjInh7i5x3lw21LAFwMxUSJIHMxNMnD7r4NwcG4xF1kz5soYW7Z1HegDQ7aAzKnYGgPD/svfouNziywM5N5O22oHmKbMNgbdhMR9lu58PbR372AGYgSyLcEG4BI8REaADnMobuH40jh5xl0A3/sxl48TaEqJ6SRpR/h+HNu0lsaZURfkAKUUxSnhuBWDF9sOkc4nO30WPemThfGrOIM2rquddNQ0AwTlMGJ5wRUaEjMGY9qjMbA1riG1GkiOsefyqlBBJVip8OjQRzO41/YqAo+gihV/hGHc+K0k9QIPzFW7TSdWBOugnX616c066g+hoJFhQEiQIGuv41RxvDcO4OaypPkI+o0NX2j96Vp3g6x6j8xQJfFOz+FzqApGYxA9uVDcV2LtEkC6V/vIfx2p8u4ZW8QAY8iCDQ+6rorTMk6TyqoRL3YnEj/AKd1W9H1+Riht7s7i7ZHefy1JjO2UgfImT5U7txJlU5gjwSJjWPbQ1Bd4srL3b2Qyk7Tt5jSqFU9nr+6Xrb+5FWsPg8cuhtzO5BBn60Sw2Gw7mBbu2j9PnAohwvCHOct1vCefOiIf+b/AO03+U1lPHfN/Z+Z/SsqauE/imOwtkF79u1anYpbDOSNT67HrtQa52cxWNi+xt2ApVrVktDwf6mZZ7sxsBJqfCdmsqHEYtjdvkEy3wrPJRsBr0oBwPEG7iLoZnyqogZjA100BqhxXg+Jy5SlphEf/kk6az/QJkaSehqnj+EYs3bJS5bsOGBSbocCN4VVBKkbg6a7ioMYLdtJbX7oJMk9N6IYK9Zsi2oy946ZnykDuz93bblQOFjGgwrsguRspJGnMSJjyPprV1XFcoTiH/MBlLb6mSa6dhr8oD5TUsWVKjeNmzEyAI5CM22nOfpUhuClLifEn7w5Xyj1qbD8QY+EPLBSxk8hTDR/iDAoRJEkajfcGNxvtVggwfSlX7cWUeKdaNYLF5tJoas4VMttVBnKoGu5gAVphTodSZZjrvqSY9Na9uGAdaja2SbbA6ISSJ0IKldfQ60FH/iYKA5WLjlI0JDmD7D6ii6cvakbtXY1F+0zBkZcygmNTkkgb7/Q07xrQTusjSNOo/cetc97WMXxC5xBCZdNh4mPv68tOtPF20SQRGkn308qV+PWlfEOemUehgUhXGOP5lxxJ2zCh+IueKdd/wA6fP4g8KVbaXlBkHKTHqRSUlglXfkCo/zZv0rTJn7O3MLcN9cTbe4/dKLKrp4hnklv6AJBnXbY6CinDL7j7WjgsRhGTPEAAgKg0nQQB+upIXshftKz5pkldQJygA6nykgU+3OGozOABcbKUYK2jrCMRB/vDeQJjnUVVe6VTh9uZ7jCXL7DzChE+rVc/hbhfHeuEfAiIB0mXI+opF7WYh7OIt927KLdm3bHUAD4WG3qDptvTj/D3tZYt23t3jkuXHLlzGUkgADT4dukU4Oi4tSVMGD/AK9DpSzd433bRdQ7/Ehjy+E6fIimC7eGTMpDAiQRqD6HnSdxVmutERFSLTPhMfaunRlY9D4W+ROvsTVwos/DHkZrn9vBshPUazrRvAcUuf1MWEDfX8aYmmjLPL8TWgRYiKGWsajRmBX0Jj5TI9jU7eIjIwcc4Pi+R1NFe3+H+JWWNJ38/OsupdGxP4j61ocTJj4Tsc0g+3UedRYZ2zEKQJOms67nQ0HjYW24h7YB5ldPfTSquL4ZhxqXKcpZZHzFGj1buzG5mCPpVbHXWLAHLkYaEiZ8vWgB2+BlhNu4lyPuvP56VNbwdxHXMCDBzGDrqI1+dDb3CgjkqxnXQDznQgmt+HcTxCGGL5Z/q1/Gqhjg/e/Csqv/AMcbqPlWVFAO12IZrUo0qRIIOhpX/hslpbmKuX9VtpbjzLMwgDmTER51X4j2lKYZLIt/CoGYn8opcwOPtZAHL52eXA+GBGSOciW+daZMvEL2Ju32uCx3YGiKYhByn+0eZqEW8SZzZNeedB+JoG/ELTNmKkyTuferuDx2HkDuZJ5kmKAvhLLo0m7aH/ur+U024ftKFtlO8sZiAAe8Yx1MBN6E4C1b0AtWfdWb8TR/BZRqLdkf+0P1qKXVVGYs2LUnoLTn8RRHCW7fi/5h/EpXw2mGm5gmmLD48BgoRJP9kCPlRG3iG5MdegH6UCzZwSBYH2g/3baifmaJYPAkbLifcIKNG88fG0+36UJvcZugwG9dKgtsl06ZLvuyj8qjfCXdfA59bsD6CpsDjGeZY6dKtBWZSRPLKZ3ooThuF3AHHdBZESbkz/tuK1scbZRlKBiNJLAa6E7cgTFRcTxdy1J7znEH6ihXZy3NkM2sljr6miGccVYj4B8zQ7EO10gsiqROoOpGuh5ETrUqgb6xUvd8x8qAJ2h4Q2IwzW0yySpOaeRzbD0/GhuE7FJ9mey85rhzMQZysPhy6agdDvJpwtWdZ5+VTjDj/ahjmfBOy2Is94WtgqQqkAyWifEsbTO2vmOhDFN3OHN1QRctpLKfvQxP/wA+7n/9YFP9u10qlxHgNm+GDqRmENlMT9KumE3i3ZFsVZt3rbfzCil0fUNIEw24PqflSHxHhT22yZGR1HiRtx5g/wBQ/etd7s2AgCjYQB5VFxHhVnELlurMbHmvofy2ppjh/Au0mIwpi05A5qdVPkQa6DwTtxhb8LfHc3Dz3Q/mKp9oexJWSFDJ99RDKOUjWB56j+7SPjeC3E8XxJyYfmOX1Gu9VHcE4cjDMGzKRpBBU1GmAScpBj9muNcE7Q4nCt/LuEDmh1U+1dK7P9vrN2BeHdXOu6n9PrUxRi/glJY5mHQaAyIpQx9y4jkBiY5zTzibbEFkIYNsRqKV8bgG1018tqQr3hfaJx4b3jXo0H60UfiFhxqWtwZ2zD350u4fCH4WEaaH97VVdYESJJ2oHK5auEBrZS7HOZ/Rgasfac9oTKvqCpO2++x9KR7HECh3KkcwaMWO05iLgW4v9oa/OgYltnQkkyJGgMfnQzHHKwO4qLC8Rw9wkpee0x/peXT25r9KsXMDe1YEOp2Kww3+f0qCTvV6/SvazK3T6H9Kyg4dxS74daC5tQfSsxl+dOVaBtqujdTRbgiFrqAAsSwgAEk+w1NUOH4VrtxLaKWd2CqOpJgV13h/CvsTJgMJlOOuLOIxG/cJuQv3dD67cyIC3Z4bdRVLWyssFA0nMdQCu4J86MWsC4B0GhUb7zl26jxDWq1nAW2w6m1ffubTM7XGZszAZhcYLESWAykHm3OreCwyXBafuihcHKjktsZa42slQsb/ABEjlUG2GwvjDZ0grAk7c9ekysf3x51dwwLCdQswCRq3oOZj5VUwhD4m6gVEtKozeESqjX/C7TrzAHlVnGYogkwJCeG1B0QlVEkHRjI09qKtMbaxmc6gHRfzFV7nDbbsHDgqZ1+GSNYn03MaRXv2B3+JhnJGcCIUHUjfQgRyjUVNkS4oAkWyMq8pUfFryXqdyYG24DiFRibbSDpvIHof6tZ1itRchSjLmk7sSY9BMD2iqOPxKq7KoIUGADv7+dVn4gDz1qo0488j0B/A1v2at/ybc7Rz8/y8qo4x5R58/wANKP8AZ6zFi1I1KL+FBctrHLSp0HzqRbdSJZG8VFapb9qsIsGvCkiKktpHU1B4yjcVmWpAKwiiomX5VqV6VMBWFaCND86C8Y7L27oLW/5b+Xwn2Hwk9R7g0dy16jURx/jHZcq+UoUOpBAlT8vxX5Uv4nhrIYYeh3B9CNDXfMXhlcZWAI6H8uh86UuO9mW1a0A680I1/wDt66NWpUsc+4Tx/FYYju7hy81OoPsdK6PwrtJbuqDeQITHiXVZI5jkaRcXwnmNPI9diJPOeR+Zoet57ZjUdQZH+1EdbPDgwzIQQdiuooXiMADrlGYbiNGHpXP+Hcfv2Lma2xAP9PL5bGnjhXa7D34F7+Xc+8Nj7UUFx2AknTfahwwhHUDpT5xLhoeHQZkI3UyPpQpsGQ0M0TzbUD50CwtogyJ9qJcNxl1CMpZSehj6VJi8M9t9RInTofStFOsxr6/lRB//AIzf+8fkK8oR3h+6KyiuM8Qtakj9a1tqa8rKYHL+F+Ms2eIWXvEBfEoY7KzAhSTyHKfOny9gsfhMficTbsJiLV/MJNxQuViCJJYFY26GsrKUjfAceNpn7/FYZM4ANq2hvC2F+ELl8CgSdCTrrRZe0+FFr/8AOvk6jS2oc+etv6zWVlMNAuB8ew9lr6FrrW7oH8zKM4Ik6qTB361ZHatBeDhXdc2Z2fKrPAIWAPCoXcDmd6yspgnsdrvG7C0uQhgFJO7GSSeZPP2Are92yuwAEtr4cswdPMa/TasrKYaVcZj4gs8FuoJLH0Fapi7feBc7tcnKbYRgVI5sWAUCY57TtWVlVEtriIZHUqwKg/FE8xyJ5iuhcHT+RZ0/9NP/AORWVlSrF9ENTKKysqK3Br33rKyorJrz3rKygya90rKygwmvDFZWUHoatHr2soB3EOF27s5hDR8Q/MbMP3NJHHuz1xBqodNgw/p9909DpWVlVLCviOGsNgSPTX5cx5iqJtnpWVlaZFeEcdxGHIyMY5ruD7U14btNYxGl5Tbf7w2rysqKsYjAvl/ltmTyM+ftQzujmMisrKC33HrWVlZRH//Z" alt=""></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">نویسنده</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>: Leigh Buchanan<span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">مترجم: مریم مرادخانی</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">منبع</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>: Inc.com&nbsp;</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="">وقتی از یک فروشگاه قدیمی خرید می‌کنیم که پدر و مادرمان یا حتی پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌هایمان از آن خریده کرده‌اند، ناخودآگاه احساس آرامش می‌کنیم. کسب‌وکارهای قدیمی انگار تمام فراز‌و‌نشیب‌های زندگی را با ما و در کنار ما تجربه کرده‌اند و این باعث ایجاد یک پیوند عمیق بین طرفین می‌شود. گاهی یک فروشگاه قدیمی، نقش مهمی در سرنوشت و تاریخچه محله داشته است. این کسب‌وکارها فوق‌العاده نیستند چون قدیمی‌اند. اما در عوض، توانسته‌اند قدیمی شوند، چون فوق‌العاده بوده‌اند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<span lang="AR-SA" dir="RTL" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal"><span style="text-align: right;">&nbsp;</span></p>